Kontakt os
Tilbage

Cancersygdomme Klinisk Videreuddannelse

Med udgangspunkt i udredning, klinisk vurdering og behandling af patienter med cancersygdomme, herunder solide tumorer og hæmatologiske lidelser, får du mulighed for at få indblik i, og tage stilling til, klinisk farmaceutiske problemstillinger ved behandling af patienter med maligne sygdomme. Ligeledes vil vi berøre sygehus-apotekets samarbejde med klinikken i forbindelse med cytostatika-produktion og protokolleret behandling.

Målgruppe

Farmaceuter, som ønsker en faglig og klinisk viden på højt niveau indenfor kursets emne, fx:

  • sygehusfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaceutisk service på patient-, afdelings- eller ledelsesniveau
  • apoteksfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaci, fx ved medicingennemgang, og samarbejder med plejehjem, almen praksis osv.
  • andre farmaceuter med interesse i emnet.

Mål

Det er kursets mål at give kursisterne indblik i de problemstillinger, der er forbundet med klinisk farmaceutisk vurdering og behandling af patienter med cancersygdomme. Kursisterne skal efter kurset være i stand til at foretage en rationel vurdering af den farmakologiske behandling for denne patientgruppe, herunder valg af lægemidler, bivirkninger, interaktioner, dosisjustering og compliance med henblik på optimering af behandlingen.


Indhold

Behandlingen af cancersygdomme vil blive gennemgået i en dialogisk problembaseret undervisningsform, hvor aktuelle sygehistorier danner udgangspunkt. Det forventes, at kursisterne har kendskab til den basale farmakologi, så der kan fokuseres på kliniske farmakoterapeutiske problemstillinger under kurset.
Teorien baseres på gældende kliniske guidelines og rekommandationer.

Undervisningen lægger vægt på den farmakologiske behandling i:

  • leukæmi
  • lymfomer
  • myolomatose
  • lungecancer
  • mammacancer
  • prostatacancer.

Herudover vil farmaceutens rolle ved protokolleret behandling indgå som emne.

Transplantation samt immunterapi ved maligne lidelser vil blive berørt under de omtalte emner. Yderligere cancersygdomme kan diskuteres efter kursisternes ønske.

Generelle oplysninger
Kurset er et modul i Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter, som udbydes i samarbejde mellem Pharmakon og Sektion for Klinisk Farmaci, Danmarks Farmaceutiske Selskab. Kurset kan tages som enkeltstående kursus og er godkendt som selvstændigt ph.d. kursus. Det består af 2 kursusdage med 16 undervisningstimer og en skriftlig klinikopgave som kræver, at den enkelte kursist tilbringer 1 dag på en sengeafdeling eller hos en praktiserende læge og evt. plejehjem til med baggrund i journalen at kunne beskrive en udvalgt cancerpatients sygehistorie og evaluere den medicinske behandling i en skriftlig rapport (max. 10.500 tegn uden mellemrum). Rapporten indleveres til kursushjemmesiden senest 3 måneder efter kursets afslutning og kommenteres af de 2 kursusledere.
Det er muligt at få kursusbevis for deltagelse i de 2 kursusdage.

NY tilmeldingsfrist (bindende) den 29. marts 2018.


Kursusledelse

Klinisk lektor, overlæge, ph.d. Anders Mellemgaard, Herlev Sygehus og klinisk farmaceut og forsker, Trine R. H. Nielsen, Sygehusapoteket Region Sjælland


Kursussekretær
Charlotte Vissing, chv@pharmakon.dk, 4820 6160
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more