Kontakt os
Tilbage

Endokrinologi Klinisk Videreuddannelse

På dette kursus opnår du kompetencer til at bidrage aktivt i et tværfagligt samarbejde omkring rationel behandling af patienter med endokrine sygdomme med fokus på blandt andet behandling af type 1-, type 2- og andre diabetestyper, thyroideasygdomme, osteopose, hypofyse- og binyresygdomme.

Målgruppe

Farmaceuter, som ønsker en faglig og klinisk viden på højt niveau inden for kursets emne fx:

 • sygehusfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaceutisk service på patient-, afdelings- eller ledelsesniveau
 • apoteksfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaci, fx ved medicingennemgang og samarbejder med plejehjem, almen praksis osv.
 • andre med interesse for emnet.

Mål

Målet med kurset er at øge kursistens kompetencer inden for den farmakologiske behandling af endokrine sygdomme for at kunne bidrage aktivt til det tværfaglige team omkring patienten.


Indhold

På kurset gennemgås, med udgangspunkt i sygehistorier og nationale behandlingsvejledninger, den farmakologiske behandling af de hyppigste endokrine sygdomme samt de tilhørende parakliniske data.
I undervisningen indgår:

 • Type 1-, type2- og andre diabetes typer
 • Calcium og knoglemetabolisme
 • Dyslipidæmi, diabetes og hjertesygdom
 • Metabolisk syndrom
 • Thyroideasygdomme
 • Spiseforstyrrelser
 • Hypogonadisme, hypofyse- og binyresygdomme
 • Polycystisk ovarie syndrom
 • Hyponatriæmi

Kursusmateriale
Kursusmaterialet er som udgangspunkt de, for emnet, relevante danske behandlingsvejledninger fra de lægevidenskabelige selskaber, Medicinrådet og Lægemiddelstyrelsen. Herudover evt. udvalgte artikler, som underviserne finder relevante for kursisterne.

Generelle oplysninger
Kurserne udbydes i samarbejde mellem Pharmakon og Sektion for Klinisk Farmaci, Danmarks Farmaceutiske Selskab. Kurserne kan tages som enkeltstående kurser og er tidligere blevet godkendt som selvstændigt ph.d.-kurser (ECTS 2,5). De består af 2 kursusdage med 16 undervisningstimer og en skriftlig klinikopgave. Opgaven kræver, at den enkelte kursist tilbringer 1 dag på en hospitalsafdeling eller hos en praktiserende læge for med baggrund i en udvalgt journal at beskrive en patients sygehistorie og evaluere den medicinske behandling i en skriftlig rapport (max. 10.500 tegn). Rapporten indleveres til kursushjemmesiden senest 3 måneder efter kursets afslutning.
Der gives feedback på klinikopgaven i form af skriftlige kommentarer, og ved beståelse af opgaven, udstedes et kursusbevis.

Ønsker du ikke at skrive klinikopgaven er det muligt at få bevis for deltagelse i de 2 kursusdage.

Sidste frist for tilmelding er den 6. januar 2017, hvorefter tilmelding er bindende.
Kurset afholdes, hvis der minimum tilmeldes 20 kursister.


Kursusledelse

Overlæge Anette Kvistborg, Medicinsk Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital og farmaceut Inger Olsen Yderstræde, Apoteket Sygehus Lillebælt, Kolding.


Kursussekretær
Inge Fabech, if@pharmakon.dk, 4820 6120
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more