Kontakt os
Tilbage

Forstå statistikken

Statistik en uvurderlig del af udvikling, kvalitetskontrol, procesoptimering, procesvalidering og validering af analysemetoder mv. På dette kursus får du overblik over statistiske grundbegreber og bliver i stand til at anvende dem i praksis med regneark som værktøj.

Målgruppe
Farmaceuter, kemikere, ingeniører eller lignende indenfor medicinalindustrien, kemisk industri eller levnedsmiddelindustrien, der har brug for en introduktion til statistiske grundbegreber.

Mål
At deltagerne forstår de statistiske grundprincipper og er i stand til at anvende de mest almindelige statistiske værktøjer i praksis.

Indhold

Kurset giver en oversigt over disse statistiske grundbegreber:

  • Beskrivende statistik, fx middelværdi, median og spredning
  • Normalfordelingen, konfidensintervaller
  • Data med to kategorier (fx defekt/ikke-defekt), Binomialfordelingen
  • Statistiske test, herunder test af gennemsnit og spredning (t-test, F-test)
  • Sammenligning af flere grupper af data (ANOVA)
  • Repeterbarhed og intermediær præcision
  • Sammenhænge mellem variable (lineær regression) 

Kurset er bygget op om Excel som værktøj, idet næsten alle har adgang til regneark. Det er derfor nødvendigt med nogen erfaring med regneark. Derimod er det ikke nødvendigt at have anvendt Excel til statistiske analyser tidligere.

Der er oplæg om de statistiske grundbegreber efterfulgt af øvelser, hvor de statistiske værktøjer afprøves. Husk at medbringe egen PC til kurset.

Tidspunkt
1. dag er kurset fra kl. 9.00 – 16.00
2. dag er kurset fra kl. 9.00 – 16.00
Overnatning er ikke inkluderet

Dit udbytte
1. Du forstår de statistiske principper
2. Du kan anvende de mest almindelige statistiske værktøjer
3. Du kan vurdere data ud fra en statistisk analyse

Din arbejdsgivers udbytte
1. Din medarbejder har styr på de statistiske grundbegreber
2. Din medarbejder kan udføre statistiske analyser
3. Din medarbejder kan vurdere data baseret på statistik


Kursusledelse
Statistiker Birger Stjernholm Madsen, Novozymes A/S

Kursussekretær
Andreas Goldschadt, ag@pharmakon.dk, 4820 6263

Andre kursisters vurdering af dette kursus:
4,2
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more