Kontakt os
Tilbage

GDP 1 - grundlæggende

GDP-reglerne sikrer, at lægemidlers kvalitet opretholdes i hele distributionskæden. På kurset får du reglerne omsat til praksis i forbindelse med ordrehåndtering, intern og ekstern transport samt oplagring. Endvidere får du også ideer til udførelse af selvinspektion.

Målgruppe
Medarbejdere beskæftiget med ordrebehandling og distribution af lægemidler, herunder intern og ekstern transport samt oplagring.

Mål
At give deltagerne forståelse for GDP-reglerne, så de kan efterleves i praksis.

Indhold

GDP-reglerne skal sikre, at det kvalitetsniveau, som er bygget ind i lægemidlerne under fremstillingen, opretholdes i hele distributionskæden. Dette nødvendiggør et kvalitetsstyringssystem til sikring af:

 • At lagerbetingelserne opfyldes til enhver tid - også under transport.
 • At kontaminering med eller af andre produkter undgås.
 • En passende omsætning af de oplagrede lægemidler.
 • At oplagring sker under sikre forhold.
 • De rigtige produkter til den rette virksomhed til den rette tid.
 • Et sporingssystem for defekte produkter.
 • Et effektivt tilbagekaldelsessystem.

Grundelementerne i og filosofien bag GDP-reglerne præsenteres. Relevante dele af
GMP-reglerne inddrages.

Kravene til kvalitetsstyringssystemet uddybes gennem teoretiske indlæg, eksempler på observationer fra selvinspektion og erfaringsudveksling på baggrund af cases i forhold til:

 • dokumentation - instruktioner og journaler
 • lokaler og udstyr
 • modtagelse, forsendelse og transport med fokus på temperaturfølsomme produkter.
 • oplagring

Kursusledelse
Cand.pharm. Michall Vinter Mogensen og cand.pharm. Tina Brouer, Pharmakon.

Kursussekretær
Elizabeth Ruelykke Kristensen, erk@pharmakon.dk, 48206264

Andre kursisters vurdering af dette kursus:
4,1
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more