Kontakt os
Tilbage

GDP 1 - grundlæggende

GDP-reglerne sikrer, at lægemidlers kvalitet opretholdes i hele distributionskæden. På kurset får du reglerne omsat til praksis i forbindelse med ordrebehandling, opbevaring samt transport. Endvidere får du idéer til udførelse af selvinspektion.

Målgruppe
Nye eller nyligt ansatte medarbejdere beskæftiget med ordrebehandling og distribution af lægemidler, herunder opbevaring og transport.

Mål
At give deltagerne forståelse for GDP-reglerne, så de kan efterleves i praksis.

Indhold

GDP-reglerne skal sikre, at det kvalitetsniveau, som er bygget ind i lægemidlerne under fremstillingen, opretholdes i hele distributionskæden. Dette nødvendiggør et kvalitetsstyringssystem til sikring af:

 • At lagerbetingelserne opfyldes til enhver tid - også under transport.
 • At kontaminering med eller af andre produkter undgås.
 • En passende omsætning af de opbevarede produkter.
 • At opbevaring sker under sikre forhold.
 • De rigtige produkter til den rette virksomhed til den rette tid.
 • Et sporingssystem for defekte produkter.
 • Et effektivt tilbagekaldelsessystem.

Grundelementerne i og filosofien bag GDP-reglerne præsenteres.

Kravene til kvalitetsstyringssystemet uddybes gennem teoretiske indlæg, eksempler på observationer fra selvinspektion og erfaringsudveksling på baggrund af cases i forhold til:

 • dokumentation
 • lokaler og udstyr
 • modtagelse, forsendelse og transport med fokus på temperaturfølsomme produkter.

Dit udbytte

 1. Du har forstået GDP-reglerne og kan anvende dem i praksis
 2. Du kan bidrage med input, når der skal udføres selvinspektion 
 3. Du kender kravene til opbevaring og distribution af lægemidler.

Din arbejdsgivers udbytte

 1. En medarbejder der er fuldt opdateret på GDP-området, og som kan håndtere lægemidler efter reglerne
 2. En medarbejder som ved hvad der skal til, for at sikre compliance med GDP-reglerne
 3. En medarbejder du kan have tillid til, når det handler om at efterleve GDP-reglerne i din virksomhed.

Tidspunkt
Kurset er fra kl. 9.00 – 16.00


Kursusledelse
Cand.pharm. Mikkell Vinter Arthur Mogensen og cand.pharm. Tina Brouer, Pharmakon.

Kursussekretær
Elizabeth Ruelykke Kristensen, erk@pharmakon.dk, 48206264

Andre kursisters vurdering af dette kursus:
4,1
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more