Kontakt os
Tilbage

GDP 1 - grundlæggende

GDP-reglerne sikrer, at lægemidlers kvalitet opretholdes i hele distributionskæden. På kurset får du reglerne omsat til praksis i forbindelse med ordrehåndtering, transport samt lagerhold. Endvidere får du også idéer til udførelse af selvinspektion.

Målgruppe
Nye eller nyligt ansatte medarbejdere beskæftiget med ordrebehandling og distribution af lægemidler, herunder transport samt lagerhold.

Mål
At give deltagerne forståelse for GDP-reglerne, så de kan efterleves i praksis.

Indhold

GDP-reglerne skal sikre, at det kvalitetsniveau, som er bygget ind i lægemidlerne under fremstillingen, opretholdes i hele distributionskæden. Dette nødvendiggør et kvalitetsstyringssystem til sikring af:

 • At lagerbetingelserne opfyldes til enhver tid - også under transport.
 • At kontaminering med eller af andre produkter undgås.
 • En passende omsætning af de oplagrede lægemidler.
 • At oplagring sker under sikre forhold.
 • De rigtige produkter til den rette virksomhed til den rette tid.
 • Et sporingssystem for defekte produkter.
 • Et effektivt tilbagekaldelsessystem.

Grundelementerne i og filosofien bag GDP-reglerne præsenteres. Relevante dele af
GMP-reglerne inddrages.

Kravene til kvalitetsstyringssystemet uddybes gennem teoretiske indlæg, eksempler på observationer fra selvinspektion og erfaringsudveksling på baggrund af cases i forhold til:

 • dokumentation - instruktioner og journaler
 • lokaler og udstyr
 • modtagelse, forsendelse og transport med fokus på temperaturfølsomme produkter.
 • oplagring

Tidspunkt
19. september 2018 er kurset fra kl. 9.00 – 16.00

1. april 2019 er kurset fra kl. 9.00 – 16.00

9. september 2019 er kurset fra kl. 9.00 – 16.00

Dit udbytte

 1. Du har fået GDP begreberne gennemarbejdet og sat på plads
 2. Du ved hvad skal foretage dig, når GDP inspektøren melder sin ankomst
 3. Du er overbevisende klar på samtlige krav til opbevaring og distribution af lægemidler.

Din arbejdsgivers udbytte

 1. En medarbejder der er fuldt opdateret på GDP området, og som kan håndtere lægemidler efter reglerne
 2. En medarbejder som ved hvad der skal til, for at sikre compliance med GDP-reglerne
 3. En medarbejder du kan have tillid til, når det handler om at efterleve GDP-reglerne i din virksomhed.

Kursusledelse
Cand.pharm. Michall Vinter Mogensen og cand.pharm. Tina Brouer, Pharmakon.

Kursussekretær
Elizabeth Ruelykke Kristensen, erk@pharmakon.dk, 48206264

Andre kursisters vurdering af dette kursus:
4,1
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more