Kontakt os
Tilbage

GDP-regler - krav og fortolkninger. Afsluttende eksamen

Især RP’er (kvalitetsansvarlige) men også andre med GDP-ansvar skal kunne dokumentere deres GDP-kompetencer. På kurset gennemarbejder vi EU-GDP-reglerne og deres fortolkninger, og du får mulighed for at dokumentere dine opnåede kompetencer gennem en afsluttende eksamen.

Målgruppe
RP’en (den kvalitetsansvarlige) og andre medarbejdere med GDP-ansvar hos engrosforhandlere og andre virksomheder, der modtager, opbevarer og leverer lægemidler, som har brug for en bred viden om GDP-krav i EU, og som har behov for at dokumentere deres viden om GDP.

Mål
At deltagerne bliver i stand til at implementere og efterleve EU-GDP-reglerne i forbindelse med modtagelse, opbevaring og levering af lægemidler.

Indhold

Der er stor fokus på efterlevelse af GDP-reglerne. Som følge heraf kan mange medarbejdere med GDP-ansvar få behov for at kunne dokumentere deres GDP kompetencer.
På kurset gennemgår og tolker vi indholdet i gældende EU-GDP lovgivning.
Kurset veksler mellem teoretisk gennemgang af GDP-reglerne og gruppearbejde med cases, der understøtter teorien.
Kurset kan afsluttes med en skriftlig eksamen.

Tidspunkt
1. dag er kurset fra kl. 9.00 – 21.00
2. dag er kurset fra kl. 8.30 – 15.30
Overnatning er inkluderet

Dit udbytte

  1. Du er bevidst om dit ansvar som RP eller GDP nøglemedarbejder
  2. Du har det gyldne overblik over EU-GDP-reglerne og kan implementere dem i virksomheden
  3. Du har en bred viden om EU-GDP-reglerne og kan efterleve dem i hverdagen.

Din arbejdsgivers udbytte

  1. En medarbejder, som er klædt på til at efterleve EU-GDP-reglerne, og som hermed sikrer compliance
  2. En medarbejder, som kender sit ansvar, og som kan tackle hverdagens dilemmaer
  3. Medarbejderen har det gyldne overblik over EU-GDP-reglerne og sikrer efterlevelse heraf i hverdagen.

Kursusledelse
Cand.pharm. Mariann Ø. Bomholt og cand.pharm. Mikkell Vinter Arthur Mogensen, Pharmakon.

Kursussekretær
Andreas Goldschadt, ag@pharmakon.dk, 4820 6263

Andre kursisters vurdering af dette kursus:
4,5
Relaterede kurser
GDP for ledelsen
Med opdateringen af GDP-vejledningen fra november 2013 er der for alvor kommet fokus på ledelsens involvering i GDP-aktiviteter. Ansvar for virksomhedens kvalitetssystem ligger hos ledelsen, ligesom tildeling af ressourcer og vurdering af udliciterede aktiviteter er en væsentlig opgave for ledelsen. Du får gennemgået de ”obligatoriske” ledelsesaktiviteter og får mulighed for at diskutere betydningen af dem.
20. marts 2019
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more