Kontakt os
Tilbage

GMP i praksis

Du lærer at deltage i selvinspektion/intern audit som et værktøj til at forbedre kvaliteten ved fremstilling af lægemidler. Du lærer også at registrere og rapportere afvigelser og medvirke til, at afvigelser ikke opstår igen.

Målgruppe

AMU-kurset henvender sig til faglærte og ufaglærte, der har - eller søger - arbejde inden for medicinalindustrien.


Mål
Deltageren kan inden for egne operatøropgaver anvende viden om de faktorer, som har indflydelse på kvaliteten af lægemidler. Herunder kan deltageren med afsæt i enkle kommunikative redskaber og praktiske øvelser deltage i selvinspektion/intern audit som kvalitetsforbedrende værktøj i en lægemiddelproduktion. Endelig kan deltageren registrere og rapportere afvigelser,  medvirke til at identificere årsager til disse samt indgå i dialog med kolleger til forebyggelse af, at afvigelserne opstår igen.

Indhold

Du lærer at deltage i selvinspektion/intern audit. Du lærer også at registrere og rapportere afvigelser samt medvirke til, at afvigelser ikke opstår igen.

Fuld deltagerbetaling
Hvis du har en videregående uddannelse eller er ledig og jobcenter/kommune skal betale for dit AMU kursus er prisen
kr. 2856 ekskl. moms. Regler om deltagerbetaling

Min. deltagerantal: 14


Kursusledelse
Farmakonom, procesteknolog Helge Rolighed Christensen, Pharmakon.

Kursussekretær
Elizabeth Ruelykke Kristensen, erk@pharmakon.dk, 48206264
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more