Kontakt os
Tilbage

Generelt klinik Klinisk videreuddannelse

Generel Klinik er et bredt kursus for dig der skal anvende din farmaceutiske viden i klinisk praksis. Denne gang har kurset særlig fokus på praktisk anvendelse parakliniske data og på risikopatienter fx den nefrologiske, hepatologiske eller bariatriske patient. Undervisningen baseres på medicingennemgangscases.

Målgruppe
Farmaceuter, som ønsker en faglig og klinisk viden på højt niveau indenfor kursets emne, fx:
 • sygehusfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaceutisk service på patient-, afdelings- eller ledelsesniveau
 • apoteksfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaci, fx ved medicingennemgang, og samarbejder med plejehjem, almen praksis osv.
 • andre med interesse for emnet.

Kurset Generel Klinik sætter fokus på aktuelle klinisk farmakologiske og farmaceutisk problemstillinger og er både for dig, der har taget flere specialespecifikke KVF kurser, og for dig, der skal i gang med klinikarbejde og medicingennemgang.


 


  Mål

  Farmaceuten skal efter kurset være i stand til at foretage en rationel vurdering af den farmakoterapeutiske behandling af komplekse patienter, herunder rationelt valg af lægemiddel, dosis og behandlingsstrategi under hensyntagen til farmakokinetik, polyfarmaci, interaktioner og bivirkninger.


  Indhold

  Vi gennemgår den farmakologiske behandling i en dialogbaseret undervisningsform med udgangspunkt i sygehistorier med relevante kliniske farmaceutiske problemstillinger.
  Det forventes, at kursisterne har kendskab til den basale farmakologi og sygdomslære, så der kan fokuseres på kliniske farmakoterapeutiske problemstillinger.
  I undervisningen indgår bl.a.:

  • prioritering af patienter til medicingennemgang
  • typer af medicingennemgang
  • farmakologisk behandling af risikopatienter, fx nedsat nyre- og leverfunktion og fedme
  • praktisk anvendelse af parakliniske data
  • håndtering af klinisk relevante interaktioner

  Kursusmateriale
  Kursusmaterialet er som udgangspunkt de relevante danske behandlingsvejledninger fra de lægevidenskabelige selskaber, medicinrådet og Sundhedsstyrelsen. Herudover evt. udvalgte artikler, som underviserne finder relevante for kursisterne.

  Generelle oplysninger
  Kurset er et modul i Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter, som udbydes i samarbejde mellem Pharmakon og Sektion for Klinisk Farmaci, Danmarks Farmaceutiske Selskab. Kurset kan tages som enkeltstående kursus og kan godkendes som selvstændigt ph.d.-kursus (ECTS 2,5). Det består af 2 kursusdage med i alt 16 undervisningstimer og en skriftlig klinikopgave. Opgaven kræver, at den enkelte kursist tilbringer 1 dag på en hospitalsafdeling eller hos en praktiserende læge for med baggrund i en udvalgt journal at beskrive en patients sygehistorie og evaluere den farmakologiske behandling i en skriftlig rapport (max 4 sider). Rapporten indleveres til kursushjemmesiden senest 3 måneder efter kursets afslutning.
  Der gives feedback på klinikopgaven i form af skriftlige kommentarer, og ved beståelse af opgaven udstedes et kursusbevis.

  Ønsker du ikke at skrive klinikopgaven, er det muligt at få bevis for deltagelse i de 2 kursusdage.

  Tilmelding er bindende.
  Kurset afholdes, hvis der minimum tilmeldes 20 kursister.


  Kursusledelse

  Klinisk farmaceut og Forsker Trine R. H. Andersen, Region Sjælland Sygehusapoteket og Sektion for Klinisk Farmaci, Danmarks Farmaceutiske Selskab.
  Specialeansvarlig overlæge Anne Jung, speciallæge i intern medicin og geriatri, medicinsk ambulatorium, Holbæk Sygehus


  Kursussekretær
  Charlotte Vissing, chv@pharmakon.dk, 4820 6160
  Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more