Kontakt os
Tilbage

Grundlæggende GMP

Kurset henvender sig primært til nyansatte med begrænset GMP erfaring, og som beskæftiger sig med opgaver vedr. produktion og pakning af lægemidler hvor deltagerne får et grundlæggende kendskab til GMP-reglerne. Udgangspunktet er EU-GMP reglernes Part I. Vi arbejder såvel teoretisk som praktisk med emnerne lokaler og udstyr, risikovurdering samt personalets adfærd i sluser og produktionsområder. Dokumentation og efterlevelse af instruktioner behandles via cases.

Målgruppe
Farmakonomer og andre teknikere med ingen eller begrænset kendskab til GMP med beskæftigelse i produktions- og pakkeområder, og som ønsker en basal viden om GMP-reglerne og deres efterlevelse i praksis. Kurset er også for dig som ønsker en genopfriskning af GMP-reglerne.

Mål
At give deltagerne et grundlæggende kendskab til de gældende EU-GMP regler Part I (Good Manu-facturing Practice) og deres fortolkning med henblik på efterlevelse af reglerne og deltagelse i praktisk problemløsning i det daglige arbejde i produktionen.

Indhold

Kurset er praktisk orienteret og berører gennem teoretiske indlæg følgende emner:

  •  Lokalers indretning
  •  Materialevalg og flow
  •  Risikovurdering
  •  Rengørings- og vedligeholdelsesplaner
  •  Personale, adfærd, påklædning og arbejdsrutiner
  •  Dokumentation og instruktioner med vægt på træning og efterlevelse
  •  Kvalitetsstyring som arbejdsredskab

Forskellige GMP-problemstillinger diskuteres med udgangspunkt i evt. video, cases og selvoplevede situationer.


Kursusledelse
Procesteknolog Connie Klit og cand.pharm. Michall Vinter Mogensen, Pharmakon.

Kursussekretær
Elizabeth Ruelykke Kristensen, erk@pharmakon.dk, 48206264

Andre kursisters vurdering af dette kursus:
4,2
Relaterede kurser
GMP - sidste nyt

På en enkelt dag bliver du opdateret på nyligt implementerede og kommende ændringer i EU-GMP-lovgivningen, så du kan sikre implementering i din virksomhed.

22. november 2018
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more