Kontakt os
Tilbage

Kardiovaskulære sygdomme Klinisk Videreuddannelse

På dette kursus opnår du kompetencer til at bidrage aktivt til det sundhedsfaglige team omkring patienten med kardiovaskulær sygdom og den almene patient med hypertension eller hyperlipidæmi som er i høj risiko for at udvikle kardiovaskulær sygdom. Der er fokus på de klinisk farmaceutiske problemstillinger såsom rationelt valg af lægemiddel, bivirkninger, den kardiologiske polyfarmacipatient, samt stillingtagen til primær profylakse med antihypertensiva og lipidsænkende lægemidler.

Målgruppe

Farmaceuter, som ønsker en faglig og klinisk viden på højt niveau inden for kursets emne fx:

  • sygehusfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaceutisk service på patient-, afdelings- eller ledelsesniveau
  • apoteksfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaci, fx ved medicingennemgang og samarbejder med plejehjem, almen praksis osv.
  • andre med interesse for emnet.

Mål

Målet med kurset er at øge farmaceutens kompetencer inden for den medicinske behandling af kardiovaskulære sygdomme, samt risikofaktorer herfor, så farmaceuten kan bidrage aktivt til det sundhedsfaglige team omkring patienten.


Indhold

På kurset gennemgås, med udgangspunkt i sygehistorier og nationale retningslinjer, den medicinske behandling af de almindelige kardiovaskulære sygdomme, samt vurdering og behandling af risikofaktorer herfor. Følgende emner vil indgå:
• Hypertension og Hyperlipidæmi (primær profylakse)
• Iskæmisk hjertesygdom (sekundær profylakse)
• Hjerteinsufficiens
• AK-behandling
• Kardiologiske bivirkninger af anden medicin (fx NSAID og psykofarmaka)
• Arytmier og hjertestop – hvordan læser man et EKG?

Kursusmateriale
Kursusmaterialet er som udgangspunkt de, for emnet, relevante danske behandlingsvejledninger fra de lægevidenskabelige selskaber, Medicinrådet og Lægemiddelstyrelsen. Herudover evt. udvalgte artikler, som underviserne finder relevante for kursisterne.

Generelle oplysninger
Kurserne udbydes i samarbejde mellem Pharmakon og Sektion for Klinisk Farmaci, Danmarks Farmaceutiske Selskab. Kurserne kan tages som enkeltstående kurser og er tidligere blevet godkendt som selvstændigt ph.d.-kurser (ECTS 2,5). De består af 2 kursusdage med 16 undervisningstimer og en skriftlig klinikopgave. Opgaven kræver, at den enkelte kursist tilbringer 1 dag på en hospitalsafdeling eller hos en praktiserende læge for med baggrund i en udvalgt journal at beskrive en patients sygehistorie og evaluere den medicinske behandling i en skriftlig rapport (max. 10.500 tegn). Rapporten indleveres til kursushjemmesiden senest 3 måneder efter kursets afslutning.
Der gives feedback på klinikopgaven i form af skriftlige kommentarer, og ved beståelse af opgaven, udstedes et kursusbevis.

Ønsker du ikke at skrive klinikopgaven er det muligt at få bevis for deltagelse i de 2 kursusdage.

Tilmelding er bindende.
Kurset afholdes, hvis der minimum tilmeldes 20 kursister.


Kursusledelse

Farmaceut Dorte Glintborg, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, læge ph.d. Ole Norling Mathiassen, Aarhus Universitetshospital og farmaceut Peter Meegaard, Hospitalsapoteket, Skejby, Region Midtjylland.


Kursussekretær
Inge Fabech, if@pharmakon.dk, 4820 6120
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more