Kontakt os
Tilbage

Klinisk farmaci - medicingennemgang. Faglig sparring

Kurset opdaterer deltagernes viden indenfor diabetes med henblik på at gennemføre Medicingennemgang - Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse. Deltagerne får endvidere faglig sparring på deres arbejde med Medicingennemgang. Kurset kan tælle som faglig sparring i relation til recertificering til Medicingennemgang - Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse.

Målgruppe
Kurset henvender sig til farmaceuter.

Mål
Formålet med kurset er at opdatere deltagernes viden om diabetes med henblik på at gennemføre Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse. Formålet er også at deltagerne får faglig sparring på deres arbejde med Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse.

Indhold

På kurset gennemgås:

  • Behandling af diabetes belyst gennem cases/sygehistorier
  • Cases fra almen praksis
  • Erfaringsudveksling, herunder: Hvor går det godt? Og hvor går det mindre godt? Mundtlig og skriftlig kommunikation, tidsforbrug og samarbejde 
  • Faglige spørgsmål fra deltagerne
  • Fremlæggelse og diskussion af flere deltageres egne cases
Det er ikke en betingelse at have deltaget i kurset Klinisk farmaci – medicingennemgang, men det kan være en fordel.
Kurset kan tælle som faglig sparring i relation til recertificering til Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse.

Kursusledelse
Projektkoordinator, cand.pharm. Kirsten Pultz, Pharmakon

Kursussekretær
Jette Lorentsen, jl@pharmakon.dk, 4820 6271
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more