Kontakt os
Tilbage

Lean din batchforskrift og dit review

Hvordan kan du forbedre og optimere jeres batchforskrifter og -review? Du får kendskab til tankegangen bag lean og right first time, og hvordan det kan anvendes uden at gå på kompromis med produktkvalitet og patientsikkerhed. Vi arbejder med proceskortlægning, kritiske produktegenskaber og procestrin.

Målgruppe
Medarbejdere som skal forbedre batchforskriften og optimere reviewet. Forudgående kendskab til lean er ikke et krav.

Mål
Deltagerne har forståelse for tankegangen bag lean og right first time samtidig med et indblik i de formelle krav fra myndighederne til batchdokumentation. Deltagerne kan efterfølgende optimere batchforskrifter samt produktions- og QA-review.

Indhold

Du får forståelse for, hvordan du kan leane uden at gå på kompromis med produktkvalitet og patientsikkerhed. Du skal beskrive processen i batchforskriften, så dokumentationen er korrekt, GMP efterleves og sporbarheden er sikret. Du skal sikre, at reviewet hurtigt fanger, hvis dette ikke er tilfældet.

Kurset guider dig igennem:

  • Lean og right first time mindset
  • Myndighedskrav til batchforskrifter og review
  • Kritiske produktegenskaber og procesparametre
  • Værktøjer til proceskortlægning
  • Funktionelt design og opsætning af dokumentation
  • Den praktiske anvendelse gennem diskussion og workshop

Vi arbejder med at optimere batchforskrifter eller review. Du er velkommen til at medbringe dit eget materiale.

Tidspunkt
Kurset er fra kl. 9.00 – 16.00

Kursusledelse
Cand.scient. Camilla Lundbye Castle og cand.pharm. Malene Grøn, Pharmakon.

Kursussekretær
Elizabeth Ruelykke Kristensen, erk@pharmakon.dk, 48206264

Andre kursisters vurdering af dette kursus:
4,4
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more