Kontakt os
Tilbage

Pædiatri Klinisk Videreuddannelse

På dette kursus får du indblik i de kliniske problemstillinger, der er forbundet med udredning, klinisk vurdering og behandling af børn.
Ved hjælp af sygehistorier vil principperne for behandling af såvel banale som alvorlige sygdomme hos børn blive diskuteret.

Målgruppe

Farmaceuter, som ønsker en faglig og klinisk viden på højt niveau inden for kursets emne fx:

 • sygehusfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaceutisk service på patient-, afdelings- eller ledelsesniveau
 • apoteksfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaci, fx ved medicingennemgang og samarbejder med plejehjem, almen praksis osv.
 • andre med interesse for emnet.

Mål

Målet med kurset er at give kursisterne indblik i de kliniske problemstillinger, der er forbundet med udredning, klinisk vurdering og behandling af børn. Kursisterne skal efter kurset være i stand til at foretage en rationel vurdering af den farmakologiske behandling af børn, herunder rationelt valg af lægemiddel og dosis under hensyntagen til farmakokinetik og compliance.


Indhold

På kurset gennemgås, med udgangspunkt i sygehistorier og nationale behandlingsvejledninger, den farmakologiske behandling af såvel banale som alvorlige sygdomme hos børn.
I undervisningen indgår behandling af:

 •  Nyfødte
 •  Infektioner
 •  Allergiske sygdomme
 •  Astma
 •  Smerter
 •  Maligne sygdomme
 •  Det akut syge barn

Endvidere indgår lidt om

 • Parenteral ernæring
 • Laksantia
 • Graviditet/amning

Kursusmateriale
Kursusmaterialet er som udgangspunkt de, for emnet, relevante danske behandlingsvejledninger fra de lægevidenskabelige selskaber, Medicinrådet og Lægemiddelstyrelsen. Herudover evt. udvalgte artikler, som underviserne finder relevante for kursisterne.

Generelle oplysninger
Kurserne udbydes i samarbejde mellem Pharmakon og Sektion for Klinisk Farmaci, Danmarks Farmaceutiske Selskab. Kurserne kan tages som enkeltstående kurser og er tidligere blevet godkendt som selvstændigt ph.d.-kurser (ECTS 2,5). De består af 2 kursusdage med 16 undervisningstimer og en skriftlig klinikopgave. Opgaven kræver, at den enkelte kursist tilbringer 1 dag på en hospitalsafdeling eller hos en praktiserende læge for med baggrund i en udvalgt journal at beskrive en patients sygehistorie og evaluere den medicinske behandling i en skriftlig rapport (max. 10.500 tegn). Rapporten indleveres til kursushjemmesiden senest 3 måneder efter kursets afslutning.
Der gives feedback på klinikopgaven i form af skriftlige kommentarer, og ved beståelse af opgaven, udstedes et kursusbevis.

Ønsker du ikke at skrive klinikopgaven er det muligt at få bevis for deltagelse i de 2 kursusdage.

Tilmelding er bindende.
Kurset afholdes, hvis der minimum tilmeldes 20 kursister.


Kursusledelse

Overlæge, Ph.d. Hanne Vebert Olesen, Børneafdeling A, Aarhus Universitetshospital og farmaceut Vibeke Overgaard Madsen, Hospitalsapoteket Region Midtjylland, Horsens.


Kursussekretær
Inge Fabech, if@pharmakon.dk, 4820 6120
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more