Kontakt os
Tilbage

Parat til IT-inspektion
Nyt

Med dette kursus bliver du i stand til at håndtere myndighedsinspektioner af IT-systemer. Det kan både være som praktikeren, QA eller systemejer. Efter kurset kender du kravene og strategierne for IT-validering og kan præsentere jeres validering for myndighederne. 

Målgruppe
Medarbejder fra Life science, Medical devices og leverandører, der er involveret i validering og drift af IT-systemer, og skal støtte ved Inspektionsparathed – IT og myndighedsinspektioner.  

Mål
Deltagerne bliver i stand til at håndtere myndighedsinspektioner af IT-systemer. Det gælder planlægning og gennemførelse. 

Indhold
Inspektionsprocessen og tilhørende set-up
Fremlæggelse af
        • validering af IT-systemer
        • ændring af IT-systemer
Tjeklisten – hvad bør være på plads!

Kurset er en blanding af oplæg med workshops undervejs, hvor der arbejdes mere i dybden med et eller flere emner.

Dit udbytte 
1. Du er klar til at vise både internt og overfor myndighederne, at IT-systemet er i compliance
2. Du kan planlægge og gennemføre Inspektionsparathed på IT og myndighedsinspektioner
3. Du har et solidt indblik i den gældende lovgivning for IT-validering, der er fokus på ved myndighedsinspektioner

Din arbejdsgivers udbytte 
1. Din medarbejder ved hvorledes en myndighedsinspektion af IT systemer bør forløbe
2. Din medarbejder kan gennemføre en GAP-analyse af IT systemers compliance i forhold til inspektion fra myndigheder
3. Din virksomhed ved up-front, om der er potentielle non-compliance områder, der skal afhjælpes for myndighedsinspektion

Varighed
1 dag kl. 9.00 – 16.45

Kursusledelse
Senior IT Quality SME, Anders Vidstrup, NNIT A/S 

Kursussekretær
Andreas Goldschadt, ag@pharmakon.dk, 4820 6263
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more