Kontakt os
Tilbage

Psykiatri Klinisk Videreuddannelse

NY TILMELDINGSFRIST 5. JANUAR 2018

På dette kursus opnår du kompetencer til at bidrage aktivt til det sundhedsfaglige team omkring patienten med psykiske lidelser på fx sengeafdelingen, apoteket, plejehjem eller bosted. Der sættes fokus på optimering af den psykofarmakologiske behandling hos den enkelte patient, herunder implementering af rekommandationer for rationel farmakoterapi. Endvidere drøftes rationale for polyfarmaci, interaktioner, TDM og monitorering af bivirkninger såsom kardielle og metaboliske bivirkninger.

Målgruppe

Farmaceuter, som ønsker en faglig og klinisk viden på højt niveau indenfor kursets emne, fx:

  • sygehusfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaceutisk service på patient-, afdelings- eller ledelsesniveau
  • apoteksfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaci, fx ved medicingennemgang, og samarbejder med plejehjem, almen praksis osv.
  • andre med interesse i emnet.

Mål
Målet med kurset er at øge farmaceutens kompetencer inden for psykiske lidelser så farmaceuten kan bidrage aktivt til det sundhedsfaglige team omkring patienten. 

Indhold
Speciallæge i psykiatri og klinisk farmakologi gennemgår udvalgte psykiske lidelser med fokus på medicineringen og diskussion af sygehistorier, herunder hvad farmaceuten kan bidrage med ift. optimering af den medicinsk behandling. Diagnostik og udredning berøres kort.
Den psykofarmakologiske behandling for følgende sygdomme gennemgås:
  • depression
  • angst
  • bipolar lidelse
  • skizofreni og andre psykoser
  • den ældre patient med demens.

Kursets indhold vil i øvrigt blive tilpasset efter de tilmeldte deltageres baggrund.


Kursusmateriale
Kursusmaterialet er som udgangspunkt de, for emnet, relevante danske behandlingsvejledninger fra de lægevidenskabelige selskaber, RADS og Sundhedsstyrelsen. Herudover evt. udvalgte artikler, som underviserne finder relevante for kursisterne.

Generelle oplysninger
Kurset er et modul i Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter, som udbydes i samarbejde mellem Pharmakon og Sektion for Klinisk Farmaci, Danmarks Farmaceutiske Selskab. Kurset kan tages som enkeltstående kursus og er tidligere godkendt som selvstændigt ph.d.-kursus (ECTS 2,5).
Det består af 2 kursusdage med i alt 16 undervisningstimer og en skriftlig klinikopgave, som kræver, at den enkelte kursist tilbringer 1 dag i klinikken (fx på en hospitalsafdeling eller hos en praktiserende læge). Med baggrund i journalen beskrives en udvalgt patients sygehistorie og evaluering af den medicinske behandling i en skriftlig rapport (max. 10.500 tegn). Rapporten indleveres til kursushjemmesiden senest 3 måneder efter kursets afslutning og kommenteres af de 2 kursusledere.
Det er muligt at få kursusbevis for deltagelse i de 2 kursusdage.

Sidste frist for tilmelding er den 5. januar 2018  hvorefter tilmelding er bindende.
Kurset afholdes, hvis der minimum tilmeldes 20 kursister.

Kursusledelse
Overlæge, klinisk lektor, ph.d. John Teilmann Larsen, Psykiatrisk Afdeling Odense og cand.pharm. Dorte Glintborg, Medicinrådets sekretariat.

Kursussekretær
Charlotte Vissing, chv@pharmakon.dk, 4820 6160
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more