Kontakt os
Tilbage

Reumatologiske og dermatologiske lidelser

Et kombineret reumatologi og dermatologi kursus. Bliv skarp på behandlingen af bl.a. gigtpatienten, psoriasispatienten og eksempatienten. Den reumatologiske og dermatologiske behandling vil blive gennemgået under hensyntagen til behandlingsmæssigt overlap imellem de to specialer.

Målgruppe
Farmaceuter, som ønsker en faglig og klinisk viden på højt niveau indenfor kursets emne, fx:
 • sygehusfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaceutisk service på patient-, afdelings- eller ledelsesniveau
 • apoteksfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaci, fx ved medicingennemgang, og samarbejder med plejehjem, almen praksis osv.
 • andre farmaceuter med interesse i emnet.

Mål
Det er kursets mål at give kursisterne indblik i de kliniske problemstillinger, der er forbundet med udredning, vurdering og behandling af patienter med reumatologiske og dermatologiske sygdomme. Kursisterne skal efter kurset være i stand til at foretage en rationel vurdering af den farmakoterapeutiske behandling af disse patienter, herunder rationelt valg af lægemiddel, lægemiddelform og dosis under hensyntagen til farmakokinetik, polyfarmaci, interaktioner og compliance.

Indhold

Den reumatologiske og dermatologiske behandling vil blive gennemgået i en dialogbaseret undervisningsform med udgangspunkt i problemstillinger i aktuelle sygehistorier og under hensyntagen til behandlingsmæssigt overlap imellem de to specialer. Det forventes, at kursisterne har kendskab til den basale farmakologi, så der kan fokuseres på kliniske farmakoterapeutiske problemstillinger. Danske terapianbefalinger og vejledninger danner basis for terapivalg.

For reumatologiske sygdomme vil følgende gennemgås:

 • De immunologiske processer bag den inflammatoriske lidelse
 • De forskellige reumatologiske sygdomme
 • Behandlingsstrategi
 • Skift af behandling ved bivirkninger eller manglende effekt
 • Den reumatologiske patient – udfordringer m.m

For dermatologiske sygdomme vil følgende gennemgås:

 • Kutane lægemiddelbivirkninger
 • Atopisk eksem
 • Håndeksem
 • Acne vulgaris, hidrosadenitis suppurative, rosacea
 • Psoriasis
 • Urticaria

Kursusmateriale
Kursusmaterialet er som udgangspunkt de, for emnet, relevante danske behandlingsvejledninger fra de lægevidenskabelige selskaber, Medicinrådet og Lægemiddelstyrelsen. Herudover evt. udvalgte artikler, som underviserne finder relevante for kursisterne.

Generelle oplysninger
Kurserne er et modul i Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter, som udbydes i samarbejde mellem Pharmakon og Sektion for Klinisk Farmaci, Danmarks Farmaceutiske Selskab. Kurserne kan tages som enkeltstående kurser og er tidligere blevet godkendt som selvstændigt ph.d.-kurser (ECTS 2,5). De består af 2 kursusdage med 16 undervisningstimer og en skriftlig klinikopgave. Opgaven kræver, at den enkelte kursist tilbringer 1 dag på en hospitalsafdeling eller hos en praktiserende læge for med baggrund i en udvalgt journal at beskrive en patients sygehistorie og evaluere den medicinske behandling i en skriftlig rapport (max. 10.500 tegn). Rapporten indleveres til kursushjemmesiden senest 3 måneder efter kursets afslutning. Der gives feedback på klinikopgaven i form af skriftlige kommentarer, og ved beståelse af opgaven, udstedes et kursusbevis. Ønsker du ikke at skrive klinikopgaven er det muligt at få bevis for deltagelse i de 2 kursusdage.

Sidste frist for tilmelding er den 8. september 2018,  hvorefter tilmelding er bindende.
Kurset afholdes, hvis der minimum tilmeldes 20 kursister.


Kursusledelse
Cand.pharm. Majbritt Grabas Kruse, Vejle Sygehusapotek. Afdelingslæge, ph.d. René Drage Østgård, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Kursussekretær
Charlotte Vissing, chv@pharmakon.dk, 4820 6160
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more