Kontakt os
Tilbage

Smertebehandling Klinisk videreuddannelse

Det er kursets mål at give kursisterne indblik i de kliniske problemstillinger, der er forbundet med udredning, klinisk vurdering og behandling af patienter med akutte eller kroniske smerter. Ved hjælp af sygehistorier vil principperne for behandling af såvel akutte som kroniske smertetilstande blive diskuteret.

Målgruppe

Farmaceuter, som ønsker en faglig og klinisk viden på højt niveau inden for kursets emne.


Mål

Kursisterne skal efter kurset være i stand til at foretage en rationel vurdering af den farmakoterapeutiske behandling af disse patienter, herunder rationelt valg af lægemiddel og dosis under hensyntagen til farmakokinetik, polyfarmaci, interaktioner og compliance. Det er endvidere kursets mål at bidrage til forståelsen af kompleksiteten af kroniske smertetilstande samt betydningen af tværfaglig integreret intervention.


Indhold

Behandlingen af smertetilstande vil blive gennemgået i en dialogisk problembaseret undervisningsform, hvor aktuelle sygehistorier danner udgangspunkt. Det forventes, at kursisterne har kendskab til den basale farmakologi, så der kan fokuseres på kliniske farmakoterapeutiske problemstillinger. Ved hjælp af sygehistorier vil principperne for behandling af såvel akutte som kroniske smertetilstande blive diskuteret, herunder også betydningen af andre interventioner som fysioterapi og psykoterapi. Dosering af disse patienter og rådgivning til forebyggelse af bivirkninger og interaktioner vil indgå i denne diskussion.
I undervisningen indgår:

• Smerteepidemiologi og smerteanalyse
• Akutte smerter hos voksne
• Smerter hos børn og unge
• Kroniske smertetilstande
• Smertetilstande ved cancer
• Medikamentel behandlingsstrategi herunder indlæg om trafiksikkerhed.
• Smertebehandling af den ældre medicinske patient
• Smertebehandling i almen praksis
 
Kursets indhold vil i øvrigt blive tilpasset efter de tilmeldte deltageres baggrund.

Kursusmaterialet er som udgangspunkt de, for emnet, relevante danske behandlingsvejledninger fra de lægevidenskabelige selskaber, Medicinrådet og Lægemiddelstyrelsen. Herudover evt. udvalgte artikler, som underviserne finder relevante for kursisterne.
Det er muligt at få kursusbevis for deltagelse i de 2 kursusdage.

Sidste frist for tilmelding er den  25. juli 2019 Tilmelding er bindende.

Generelle oplysninger
Kurset er et modul i Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter, som udbydes i samarbejde mellem Pharmakon og Sektion for Klinisk Farmaci, Danmarks Farmaceutiske Selskab. Kurset kan tages som enkeltstående kursus og er godkendt som selvstændigt ph.d. kursus. Det består af 2 kursusdage med 16 undervisningstimer og en skriftlig klinikopgave som kræver, at den enkelte kursist tilbringer 1 dag på en hospitalsafdeling eller hos en praktiserende læge til med baggrund i journalen at kunne beskrive en udvalgt patients sygehistorie og evaluere den medicinske behandling i en skriftlig rapport (max. 10.500 tegn). Rapporten indleveres til kursushjemmesiden senest 3 måneder efter kursets afslutning og kommenteres af de 2 kursusledere.


Kursusledelse
Overlæge Jesper Thorøe, Friklinikken RegionSyd og klinisk farmaceut Majbritt Grabas Kruse, Sygehusapoteket, Vejle Sygehus.

Kursussekretær
Charlotte Vissing, chv@pharmakon.dk, 4820 6160
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more