Kontakt os
Tilbage

Variationer i tabletproduktionen - hvordan tackles de?

Ser du variationer i råmaterialer, processer og udstyr? Har du upcalingsproblemer? På kurset får du kendskab til tekniske forhold samt idéer til løsning af typiske problemer i tabletproduktionen, herunder granulering, tablettering og coatning.

Målgruppe
Farmaceuter og andre, der arbejder med produktion og formulering af tabletter.

Mål
At præsentere deltagerne for forskellige typer af produktionsproblemer og idéer til deres løsning gennem kendskab til bl.a. råmaterialer, tekniske forhold og forskellige kvalitetskrav.

Indhold

Beskæftiger man sig med tabletproduktion eller med problemstillinger vedrørende formulering, kan det ikke undgås, at man jævnligt støder på problemer, som opstår på grund af ændringer.
Problemerne kan skyldes såvel planlagte som ikke planlagte ændringer. Af planlagte ændringer kan nævnes up-scalingsproblemer, indkøring af nye produkter, nyt apparatur, nye processer og nye råmaterialer. Ikke planlagte ændringer kan skyldes variationer i råmaterialer og udstyr.
Kurset vil belyse nogle af disse problemstillinger og komme med idéer til deres løsning, bl.a. set i relation til forskellige kvalitetskrav. Kurset vil også gennemgå vurderingsmetoder af råvarer, således at man vil blive bedre rustet til at forebygge eller finde egnede løsninger på problemer.

Tidspunkt
1. dag er kurset fra kl. 9.30 – 21.00
2. dag er kurset fra kl. 9.00 – 21.00
3. dag er kurset fra kl. 9.00 – 16.00
Overnatning er inkluderet

Kursusledelse
Cand.pharm. Jesper Schrøder, Allergica A/S og cand.pharm. Flemming Olsen, H. Lundbeck A/S.

Kursussekretær
Andreas Goldschadt, ag@pharmakon.dk, 4820 6263

Andre kursisters vurdering af dette kursus:
5
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more