Kontakt os
Tilbage

Videregående apoteksøkonomi og driftsoptimering

Ved at udføre en række analyser af apotekets egne tal og markedsposition får deltagerne samlet en ”nu-beskrivelse” af apoteket. Derigennem opnås en bedre forretningsforståelse og input til, hvordan analyseresultaterne kan omsættes til konkrete handlingsplaner, der med den rette implementering forbedrer apotekets drift.
Kursusforløbet består af forberedelse, 2 kurser á 2 dage samt en mellemperiode, hvor deltagerne udover udarbejdelse af analyserapporten bl.a. kan mødes på selvarrangerede studiekredsaftener.

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere, der til daglig beskæftiger sig med ledelse og økonomi. Deltagerne skal have adgang til bl.a. apotekets regnskab til Sundhedsstyrelsen, omsætningsstatistik og benchmarkanalyse. Det forudsættes, at deltagerne har et vidensniveau om apoteksøkonomi svarende til kursus i Grundlæggende apoteksøkonomi.

Mål
At deltagerne får en bedre forståelse for sektorens og apotekets økonomi og drift.

Indhold

Inden kursus udarbejder hver deltager en beskrivelse af eget apotek og forsyningsområde (efter skabelon) og anfører apotekets kendetegn, nøgletal og muligheder/udfordringer.

1. kursus:

  • Kunde- og konkurrentanalyser
  • Analyser af apotekets indtægtskilder og omkostninger
  • Nøgletalsforståelse
  • Aktivitetsvurderinger (bemandingsanalyser) i apoteket
  • Rentabilitetsanalyser af eksterne enheder og leverancekunder
  • Ventetidsanalyser

I perioden mellem kurserne, gennemfører deltagerne ovennævnte analyser i eget apotek (særligt fokus på udvalgte områder aftalt med apotekeren). Analyseresultaterne vurderes, og mulige områder for forbedring (MOFF) identificeres og prioriteres inden handlingsplaner for de vigtigste MOFFer udarbejdes. Man kan med fordel inddrage sin apoteker i denne identifikation og prioritering. Alle analyser inkl. MOFFer og tilhørende handlingsplaner afleveres samlet i rapportform tillige med et ”executive summary”, som samlet skal godkendes af kursusledelsen.

2. kursus:

  • Præsentationer af MOFFer (udvælges på baggrund af afleverede rapporter) med kort redegørelse for bagvedliggende analyse, prioritering af MOFF med tilhørende handlingsplaner. Hver præsentation ledsages af opponering (feedback/gode fif)
  • Arbejde med relevante cases med minianalyser og refleksion i grupper og plenum

Omfang
Kurset har et samlet omfang på 110 timer. Du skal regne med at bruge 70-75 timer til dataindsamling, analyser, udvælgelse af MOFFer med tilhørende handlingsplaner samt rapportskrivning. Hertil kommer de 4 kursusdage samt studiekredsaftener.
1. del 2 dage. Den 7. juni - 8. juni 2018 Internat.
2. del 2 dage. Den 3 oktober - 4 oktober 2018 Internat.
Prisen dækker både 1. og 2. del.


Kursusledelse
Chefkonsulent Karsten Riis, Danmarks Apotekerforening

Kursussekretær
Charlotte Vissing, chv@pharmakon.dk, 4820 6160
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more