Kontakt os
Tilbage

Ledig stilling som uddannelseschef til farmakonomuddannelsen

Dynamisk, moderne leder

Som uddannelseschef er du fagligt, pædagogisk og it-mæssigt ansvarlig for at udvikle samt sikkert og effektivt drive farmakonomuddannelsen, der optager ca. 260 farmakonomelever årligt. Du indgår tillige som et væsentligt element i virksomhedsledelsen og refererer direkte til den administrerende direktør for Pharmakon.

Dit velfungerende, meget selvstændige og yderst erfarne uddannelsesteam omfatter to sektionsledere, 21 uddannelseskonsulenter samt fem uddannelsessekretærer/ studievejledere, der alle drives af at tilsikre højst mulige kvalitet i uddannelsen.

Dit ansvarsområde omfatter udover generel ledelse bl.a. løbende udvikling og tilpasning af uddannelsen ift. markeds- og myndighedskrav, at initiere og drive interne forandringsprocesser, kontakt til bl.a. apotekssektoren, myndigheder og faglige organisationer samt at fremme tværorganisatorisk/-fagligt samarbejde på Pharmakon. Derudover tilsikrer du i samarbejde med interne og eksterne interessenter – med særligt fokus på netop de, der efterfølgende ansætter eleverne – kompetent og fremsynet rekruttering af nye farmakonomelever og en heraf følgende høj gennemførelsesprocent på uddannelsen.

Udover ledelsesfunktionen og strategisk udvikling af uddannelsesområdet bidrager du også aktivt til den overordnede strategiske udvikling af Pharmakons samlede virksomhed og får således en vigtig rolle i strategiudformningen og -eksekveringen.

Stærk faglig og ledelsesmæssig profil

Du har ideelt set en uddannelsesmæssig baggrund som farmaceut eller fra en lignende naturvidenskabelig uddannelse samt en flerårig relevant erfaring med ledelse af akademikere i et lærings-/uddannelsesmiljø.

Du har naturligvis også god allround erfaring med udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelse og god indsigt i og forståelse for at håndtere interessenters og myndigheders forventninger og krav til uddannelsen. Herunder en solid økonomiforståelse, både i forhold til tal og ressourcer.

Nøgleord på din profil kunne således være inspirerende, anerkendende og motiverende ledelse, opsøgende og udadvendt relationsskaber, fokus på og passion for medicinsikkerhed, udvikling af uddannelse, holdspiller, interessentfokus og højnelse af gennemførelsesrate. Og så er du selvfølgelig ambitiøs, resultatorienteret og optaget af en sikker og effektiv drift af uddannelsen. Du er naturligvis også en dygtig kommunikator og en god og naturlig bruger af relevante IT-systemer.

Kvalitetsuddannelse, ledelse og udvikling

er stærke motivationsfaktorer for dig – nøjagtig som at have ansvar for både noget og nogen er det. Alle tre elementer kan forenes i dette job, der samtidig vil give dig mulighed for også at være med i strategiprocesser og generel virksomhedsudvikling og ledelse. Hertil kommer naturligvis en rigtig fornuftig lønpakke, der vil modsvare dit ansvar og erfaring.

Finder du ovenstående mulighed interessant, kan du uploade ansøgning og CV på mercuriurval.dk (referencenummer: DK-04127). Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mercuri Urval A/S, direktør Steen Gravers, på telefon 40 55 26 60.

Om Pharmakon

Farmakonomuddannelsen er en videregående uddannelse på tre år, der skifter mellem praktikophold på apotek og skoleophold på Farmakonomskolen, Pharmakon, i Hillerød. De fleste elever får efterfølgende arbejde på apotek, sygehusapotek eller i medicinalindustrien.

Pharmakon er et anerkendt uddannelses- og udviklingscenter for farmaceutisk praksis med mere end 120 medarbejdere, heraf ca. 50 akademikere. At tjene medicinsikkerhed er den helt overordnede mission for Pharmakon, og indsatserne i virksomheden retter sig mod dette. Hovedaktivitetsområderne er farmakonomuddannelsen og efter- og videreuddannelsesaktiviteter til ledere og medarbejdere i apotekssektoren og life science-industrien samt forsknings- og udviklingsvirksomhed inden for apotekspraksis.

Pharmakon har tillige et moderne konferencecenter, der er skabt til læring, og tilbyder et miljø, der bedst muligt fremmer interaktion og formidling af kundskaber. I 2014 blev Pharmakon kåret til Danmarks Sundeste Virksomhed, og Great Place to Work® kårede i 2016 Pharmakon som nr. 11 blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser®. Se mere på farmakonomuddannelsen.dk

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more