Kontakt os
Tilbage

Apotekets samarbejde med hjemmeplejen: globale perspektiver

I et stigende antal lande leverer apoteksansatte ydelser til ældre borgere. På Congress of Home Health and Social Services 26.–28. april i Antalya blev globale erfaringer om samarbejde mellem apoteker og hjemmepleje delt. Fra Danmark bidrog Pharmakon med videndeling fra projektet ”Afprøvning af medicinmøder med hjemmeplejen”.

”I stadigt flere lande leverer apoteksansatte ydelser, som skaber værdi i ældre og handicappedes hverdag. Og i Tyrkiet diskuterer de lige nu, om farmaceuter skal ansættes direkte i hjemmeplejeteams, eller om der skal være en forbindelse mellem apoteket og hjemmeplejen,” fortæller Rikke Nørgaard Hansen, afdelingsleder for forskningsafdelingen i Pharmakon, som deltog i Congress of Home Health and Social Services 26. – 28. april i Antalya.

På kongressen delte hun de foreløbige resultater fra det danske projekt ”Afprøvning af medicinmøder med hjemmeplejen” – et projekt som stadig er i analysefasen, og hvis endelige resultater formidles efter sommerferien.

Apoteket møder borgeren i hjemmet
Netop samarbejdet mellem apotek og hjemmepleje er i udvikling i andre lande. Flere lande gør sig erfaringer med at nå borgeren i eget hjem. For eksempel deltager 120 apoteker i Frankrig i ”My Pharmacy at home”, hvor farmaceuter leverer medicin hos borgeren, kommer på hjemmebesøg og taler med borgeren om medicinen, og hvor de vurderer sikkerheden i hjemmet.

I Japan står farmaceuter for at integrere og håndtere medicinvejledning, samarbejder med praktiserende læge om udskrivelse af medicinen, monitorerer medicin og forandringer i patientens sundhed, og besøger patienterne i deres hjem for at sikre, at medicinen håndteres som foreskrevet. Dertil har de en rolle i at støtte op om patienterne både mentalt og fysisk – og ligeledes støtte op om de pårørende.

Og i Italien har de udviklet en model, hvor apoteker samarbejder med hjemmeplejen og leverer støtte til især handicappede og ældre gennem dispensering og hjemmelevering af medicin og støtter op om samarbejdet mellem de forskellige grupper af sundhedspersonale, som er i kontakt med borgerne.

”Det var inspirerende at deltage i kongressen, hvor vi fik mulighed for at videndele på tværs af lande fra hele verden,” siger Rikke Nørgaard Hansen.

Det danske bidrag: I dialog med hjemmeplejen for bedre medicinhåndtering
Pharmakons undersøgelse ”Afprøvning af medicinmøder med hjemmeplejen” leverer viden om, hvordan vi skaber bedre medicinhåndtering i en faciliteret dialog mellem hjemmepleje og apotek. Og hvordan vi får hjemmeplejepersonalet til at føle sig mere trygge i arbejdet med medicin. Medicinmøderne, som blev afholdt med farmakonomer og farmaceuter, tog udgangspunkt i dialog med hjemmeplejen om deres hverdag, og apotekspersonalet har fungeret som mødefacilitatorer.

”Den tyrkiske farmaceutiske association, TPA, var glade for, at vi ville komme. Det betød meget for dem i deres videre arbejde med at få farmaceuter i hjemmeplejen, da de ikke har noget samarbejde med hjemmeplejen, som det er nu. Så de beskrivelser af projektet og foreløbige resultater, som vi havde mulighed for at have med, syntes de var spændende,” siger Rikke Nørgaard Hansen.

Fire apoteker har samarbejdet med fire kommuner i undersøgelsen. De endelige resultater formidles efter sommer.

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more