Kontakt os
Tilbage

Invitation til pårørende der har ansvaret for deres næres medicin

Pårørende påtager sig ofte en stor opgave med deres næres sygdom og medicin. Forsknings- og Udviklingsafdelingen på Pharmakon, Apotekernes Uddannelsescenter, har brug for din hjælp til at udvikle undervisningsmateriale, som kan støtte pårørende. Hvis du er tæt på en person, som er over 65 år, og som får fem forskellige eller flere medicinpræparater om dagen, så læs videre her.

Pårørende har ofte et stort ansvar for deres nære i forbindelse med medicin. Fx bestiller man som pårørende medicinen hos lægen, afhenter den på apoteket, hælder den op og sørger for, at den bliver taget, som den skal. Pårørende holder også øje med, om medicinen virker, om der kan være tegn på, at der er bivirkninger ved medicinen, og sørger for at levere evt. medicinrester tilbage på apoteket. Det kan til tider være uoverskueligt og føles som et stort ansvar at stå alene med. Nogle gange kan det påvirke den pårørendes trivsel og medføre sygdom. Det vil apoteket gerne prøve at hjælpe med, så det bliver mere overkommeligt og trygt at påtage sig.

Hvem kan deltage

Er du pårørende – ung som ældre, mand som kvinde - til en over 65 år, som bruger fem slags medicin eller flere? Og kommer du jævnligt på apotek for at hente medicin til din nære? Så har vi brug for din hjælp ad to omgange:

  1. Gruppeinterview sammen med 8-10 andre pårørende. Spørgsmålene vil handle om dine erfaringer, ønsker og meninger om, hvad man som pårørende har brug for at vide og kunne for at blive kompetent til at tage sig af de mange opgaver i forhold til medicinen hos deres nære.

  2. Opfølgende møde sammen med de pårørende, som deltog i gruppeinterviewet, og tre til seks apoteksmedarbejdere. Her vil vi præsentere resultaterne fra gruppeinterviews omsat til forskellige forslag eller scenarier til undervisningsmaterialets indhold. Vi har brug for din og apoteksmedarbejdernes respons på resultaterne og forslag til, hvordan undervisningen skal foregå, så pårørende får mest ud af det.

Efter inputs vil undervisningsmaterialet blive færdiggjort og afprøvet på fem apoteker i Danmark i en tre-måneders forsøgsperiode. Forsøget evalueres både af pårørende og apoteksmedarbejdere gennem spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews for at vurdere, om undervisningen er brugbar for pårørende, og om apoteket kan levere undervisningen.

Vi håber, du har lyst til at deltage og hjælpe andre pårørende, som har brug for hjælp til at klare ansvaret for medicinen for deres nære.

Praktisk information

Begge møder afholdes på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

  • Gruppeinterviewet afholdes den 23. august 2018 kl. 14-15.30.
  • Det opfølgende møde afholdes den 13. september 2018 kl. 12-16.30.
  • Ved begge mødegange vil der være lidt at drikke og spise. Du får en lille erkendtlighed for din deltagelse, og du kan få refunderet udgifterne for din tog- eller busbillet.
  • Dine input til gruppeinterviewet og opfølgningsmødet vil fremtræde fuldstændig anonymt i det færdige undervisningsmateriale.

Kontakt Gitte R. Husted, hvis du vil vide mere, på:

E-mail: paps@pharmakon.dk eller på telefonnummer: 4820 6192

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more