Kontakt os
Tilbage

Afprøvning af Medicinmøder med hjemmeplejen

Ydelsen Medicinmøder med hjemmeplejen er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra projektet Bedre brug af medicin i hjemmeplejen. I dette projekt blev der blandt andet afholdt tre medicinmøder ud fra den idé, at plejepersonalet i hjemmeplejen kan udveksle og drage nytte af hinandens erfaringer med medicinhåndtering, og at apoteket kan facilitere erfaringsudvekslingen, så hjemmeplejens opgave med at håndtere medicin kvalificeres.

Målgruppen for Medicinmøder med hjemmeplejen er plejepersonale, typisk social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, som håndterer borgernes medicin i hverdagen.

Medicinmøderne mellem hjemmepleje og apotek foregår med udgangspunkt i plejepersonalets hverdag og deres behov for viden og sparring om sikker håndtering af medicin. Medicinmøderne foregår som samtaler ud fra en på forhånd aftalt dagsorden. Medarbejderen fra apoteket har rollen som mødeleder og facilitator af samtalerne. Mødelederen fungerer også som lægemiddelfaglig konsulent og sparringspartner med sin viden og erfaring om medicin samt brug og håndtering af medicin. Endelig er det mødelederens opgave at styre tiden og prioritere de emner, som er vigtigst for deltagerne.

I manualen for Medicinmøder med hjemmeplejen er beskrevet 6 medicinmøder:

  1. Overblik over håndtering af medicin i hjemmeplejen. Kortlægning af egen proces for håndtering af medicin. Fokus på praksis, ansvar og utilsigtede hændelser
  2. Dispensering og administration af medicin. Hvad siger loven? Hvad står der i instruksen?
  3. Substitution – når medicinen skifter navn
  4. Hvorfor tager nogle borgere ikke deres medicin som aftalt med lægen?
  5. Praktisk brug af medicin. Medicin på den rigtige måde
  6. Observation af borgere i forbindelse med håndtering af medicin.

Et medicinmøde er beregnet til at vare 1½ time.

Møderne kan faciliteres af såvel farmaceuter som farmakonomer.

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more