Kontakt os
Tilbage

Bedre medicinrådgivningssamtaler – et forskningspraksis-projekt

Apoteksforskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Pharmakon og Apotekerforeningen har opstartet et omfangsrigt forsknings-praksisprojekt om udvikling af medicinrådgivningssamtaler - i første omgang forbedring af skrankerådgivning om receptmedicin på apoteket.

En række del-projekter er foreløbigt tænkt ud: 

  1. litteratur-gennemgang af eksisterende viden om hvilke typer af møder mellem sundhedsprofessionelle og patienter, der findes - ikke kun på apotek men også mellem læger og patienter samt sygeplejersker og patienter
  2. fokusgruppeinterviews med apotekskunder og -personale om deres opfattelser og oplevelser af eksisterende skrankemøder – og forskelle i oplevelser
  3. videooptagelser af skrankemøder hvori der udleveres receptmedicin og ud fra disse karakterisere de forskellige typer af receptmøder der finder sted i dag på apoteket
  4. kvantificering af de forskellige typer af møder – hvor mange findes der af hver og er der forskelle apotekerne imellem
  5. kombineret observations- og interviewstudie for at finde ud af hvad kunden får ud af de forskellige typer skrankemøder
  6. ud fra ovenstående studier at designe, afprøve og evaluere en ny form for kommunikationsmodel på de danske apoteker
  7. endelig implementering af forbedret medicinrådgivning på de danske apoteker

Til alle del-studierne vil der være behov for deltagelse af de danske apoteker. I øjeblikket arbejder projektgruppen på at uddybe indholdet af de forskellige del-studier, oprette en interessent-gruppe, der følger og kan rådgive på projektet (der afholdes bl.a. møder med Pharmadanmark og Farmakonomforening om mulig deltagelse i projektet) samt lægge budget og plan for, hvordan der kan indsamles midler til at finansiere det samlede projekt.

Hvis du er interesseret i at vide mere om projektet, kontakt da venligst: Lektor Susanne Kaae, Københavns Universitet: susanne.kaae@sund.ku.dk

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more