Kontakt os
Tilbage

Farmaceuten som brobygger i sektorovergangen ved udskrivelse

Det er velkendt, at der i sektorovergange er risiko for fejl og tab af information om patientens lægemiddelbehandling. I Holland har man set en væsentlig fordel i, at farmaceuter i højere grad arbejder sammen på tværs af sektorer og supplerer hinandens arbejde. Et samarbejde man med fordel kan implementere i Danmark.

Baggrund:

Det er velkendt, at der i sektorovergange er risiko for fejl og tab af information om patientens lægemiddelbehandling. I Danmark har man derfor forsøgt at implementere tiltag som fx medicinafstemning ved indlæggelse og elektroniske værktøjer, herunder det fælles medicinkort (FMK). Der opleves dog til stadighed problemer, ikke kun af administrativ karakter, men også relateret til kvantiteten og kvaliteten af medicininformation for hospitalsudskrevne patienter. I litteraturen har man set svingende evidens for effekten af farmaceutinddragelse i forbindelse med hele hospitalsforløbet og sektorovergangen. I Region Sjælland udfører kliniske farmaceuter medicingennemgange på regionens akutafdelinger. Desværre ses en tendens til, at deres arbejde, herunder den rationale farmakoterapi, der i højere grad arbejdes hen imod på regionens sygehuse, ikke overføres og implementeres i primær sektor. I Holland har man set en væsentlig fordel i, at farmaceuter i højere grad arbejder sammen på tværs af sektorer og supplerer hinandens arbejde. Et samarbejde man med fordel kan implementere i Danmark. 

Formål:

Formålet er at udvikle og teste en tværsektoriel farmaceut-til-farmaceut ydelse til optimering af lægemiddelbehandlingen og medicininformationen i forbindelse med sektorovergange.

Projektets design og metode:

Udviklingsprocessen følger ”MRC Guidance on developing complex interventions” og starter således med en baggrundsundersøgelse og etablering af evidensgrundlag. Baggrundsundersøgelsen består af en systematisk litteraturgennemgang af eksisterende interventioner i forbindelse med sektorovergange, herunder i hvilke af disse, der indgår farmaceut-til-farmaceut arbejde. Evidensgrundlaget etableres gennem inddragelse af relevante stakeholders, herunder farmaceuter fra begge sektorer og patienter gennem fokusgruppeinterview. Stakeholders benyttes samtidig til at udvikle rammen om den egentlige intervention, dvs. formål, fokus, indhold og effekt.

Tidsplan (start – slut): 1.3.2017-31.10.2020

Projektleder: Laura Victoria Jedig Lech, cand. Pharm.

Kontaktoplysninger: laura.lech@sund.ku.dk

Organisering Ph.d.-studerende er ansat på Sektion for Klinisk Farmaci og Samfundsfarmaci, Institut for farmaci, Københavns Universitet. Projektet udføres derudover i samarbejde med Pharmakon og Region Sjælland Sygehusapoteket.

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more