Kontakt os
Tilbage

Fra standard type 2-diabetes medicinering til kombinationsproduktet Xultophy

Sundhedssektoren, de kontrollerende myndigheder, den farmaceutiske industri og academia har brug for viden og uafhængig forskning om Real World Data for patienters brug af medicin. Sådanne data vil fortælle om dets effectiveness. Disse effektdata er vanskelige at skaffe, da der mangler valide metoder til at måle det.

Baggrund: Xultophy er et nyt kombinationsprodukt af en GLP-1 agonist og insulin til injektionsbehandling af Type 2-diabetes. Det blev markedsført i Danmark i marts 2017 og benyttes p.t. af 1200-1500 patienter. På nuværende tidspunkt eksisterer der kun data om effekt og brug af Xultophy fra de kliniske afprøvninger, men ingen effektdata fra brug i praksis. Sidstnævnte kaldes Real World Effectiveness Data (fremover: Real World Data).


Sundhedssektoren, de kontrollerende myndigheder, den farmaceutiske industri og academia har brug for viden og uafhængig forskning om Real World Data for patienters brug af medicin. Sådanne data vil fortælle om dets effectiveness. Disse effektdata er vanskelige at skaffe, da der mangler valide metoder til at måle det.


Formål: Der ønskes indsamling i apotekspraksis af patient-rapporteret terapeutisk effekt ved skift fra standard type 2 diabetes medicinering til kombinationsproduktet Xultophy, da denne viden ikke eksisterer på nuværende tidspunkt. Der afprøves i apotekspraksis en ny metode til indsamling af Real World Data for lægemidlet Xultophy gennem patient-rapporteret terapeutisk effekt.


Design og metode: Projektet er en spørgeskemaundersøgelse med 2 skemaer. Skema nummer 1 udfyldes, når patienten dukker op på apoteket med sin første recept på Xultophy. Skemaet spørger ind til effekten af den igangværende behandling. Skema nummer 2 udfyldes, når patienten har været i Xultophy behandling, så den nye behandling kan vurderes. Det sker ved én af de efterfølgende receptindløsninger. På den måde er det muligt at registrere patientens oplevelse uden at have været indrulleret i en klinisk afprøvning. Situationen repræsenterer således dagligdagen.


Real World Data kan kun fremskaffes på apotek, da apoteket har de rigtige oplysninger, og fordi lægen og hans motivation for at skifte behandling er uafhængig af deltagelse i undersøgelsen. Yderligere er undersøgelsen randomiseret, da patienten uforberedt og spontant dukker op.

 

Tidsplan: Projektet er planlagt til at løbe fra oktober 2018 til december2019. Det er førstegangspatienter, der skal inkluderes, så der kan etableres et udgangspunkt for patientens oplevelse af den gamle medicinering, før der spørges om effekten med den nye medicinering. Også patienter der allerede er i behandling bør inkluderes.


Projektleder: Professor emeritus Ole J. Bjerrum (OJB) Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, KU sammen med Master of pharmaceutical sciences Nada Alkis (NA).
Organisering. Der er etableret en styringsgruppe of OJB, Lektor Lotte Stig Nørgaard og Apoteker Asger Mortensen. Gennem netværket vil interesserede farmaceuter og farmakonomer blive rekrutteret for derefter at modtage instruktion og spørgeskemaer. OJB og NA står for databehandlingen.
Finansiering. OJB har cirka 10.000 DKK til dækning af løbende udgifter.

Kontakt: Ole J. Bjerrum. Institut for Drug Design og Farmakologi, Jagtvej 160, DK-2100 København Ø. (OJB@sund.ku.dk, Mobil 28951607, Fastnet 44481154). Nada Alkis nadaalkis@gmail.com

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more