Kontakt os
Tilbage

Informationssøgning før apoteksbesøg

Apotekets kunder har med internettet adgang til en verden af information omkring sygdom, sundhed og lægemiddelbehandling. Her bruger kunderne alt fra søgemaskiner som Google, blogs drevet af enkeltpersoner til sociale medier, hvor der sker en erfaringsudveksling om lægemiddelbehandling mellem en større gruppe af kunder. Apotekets medarbejdere skal i stigende grad forholde sig til kunder, der møder op i skranken efter at have tilegnet sig viden omkring sygdom, sundhed og/eller behandling efter onlinesøgninger forud for apoteksbesøget. At kende til kundernes viden fra onlinesøgninger er væsentligt for apotekspersonalet, for at personalet kan lave en tydelig behovsafdækning og efterfølgende yde en passende rådgivning overfor kunden. Tilgængelig litteratur beskriver dog ikke kunders online-informationssøgning forud for apoteksbesøg.

Formål
Projektets formål er at afdække hvilken information (særligt online-information) kunderne har søgt, inden de kommer på apoteket både med hensyn til deres evt. lidelse og med hensyn til valg af behandling. Det indbefatter alt fra receptpligtige lægemidler til håndkøbslægemidler, mærkevarer og frihandelsvarer.

Projektet vil afdække følgende problemstillinger:

  • Hvor har kunderne søgt information før apoteksbesøg? Og hvilken information har de søgt?
  • Hvad er kundernes bevæggrunde for at søge informationen?

Hvad gør apotekspersonalet i den situation, hvor kunden har søgt information inden apoteksbesøg?

Projektets design og metode
Der benyttes en spørgeskemaundersøgelse til afdækning af projektets formål. Der vil blive foretaget en deskriptiv analyse, der prøver at besvare problemstillingerne.

Data indsamles vha. et spørgeskema. Data vil blive indsamlet vha. REDCap (Research Electronic Data Capture) via OPEN (Odense Patient data Explorative Network).

Skemaet udfyldes i skranken af den apoteksmedarbejder, der har gennemført ekspeditionen. Det skal være et relativt kort skema.

Før den brede kortlægning går i gang, vil der være en pilottest. Pilottesten deles op i to dele:

  • Først spørger vi 10 borgere, der søger information online om, hvor de søger information før apoteksbesøg, hvad der er væsentligt i deres informationssøgning, og deres bevæggrunde for det.
  • Ud fra ovenstående resultater udarbejdes et spørgeskema som testes på 2 apoteker.

Der gennemføres et webinar, hvor apotekerne instrueres i undersøgelsen, samt hvordan de skal registrere i REDCap.

Der vil i hele kortlægningsperioden blive afholdt ugentlige telefonmøder til støtte for apotekerne i deres kortlægning og registreringer. Derudover vil de modtage statusrapporter fra RedCap med benchmark i forhold til de andre deltagende apoteker.

Kortlægningsperioden er på 4 uger (i løbet af september-oktober 2018), hvoraf 2 uger er den egentlige kortlægningsperiode. Når apotekerne starter, skal de indsamle data i 2 uger i træk. Webinaret afholdes i den første uge i kortlægningsperioden.

Tidsplan (start – slut)
Juni 2018-december 2018

Projektleder
Rikke Nørgaard Hansen, Afdelingsleder Forskning og Udvikling, Pharmakon

Kontaktoplysninger
rnh@pharmakon.dk, tlf.nr. 4820 6379

Organisering
I projektgruppen er:

  • Rikke Nørgaard Hansen, Afdelingsleder Forskning og Udvikling, Pharmakon (daglig projektleder)
  • Alaa Burghle, forskningsassistent, Forskningsenheden Sygehusapotek Fyn, Syddansk Universitet
  • Charlotte Rossing, Udviklingschef, Pharmakon
  • Lotte Stig Nørgaard, Lektor, Københavns Universitet
  • Anton Pottegård, Lektor, Syddansk Universitet.

Finansiering
Danmarks Apotekerforening, Pharmakon, Syddansk Universitet, Københavns Universitet

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more