Kontakt os
Tilbage

Manglende recepter på privat apotek: Et landsdækkende og beskrivende studie.

Problemet opstår, når recepten mangler fredag eftermiddag, hvor patientens egen læge er gået på weekend. Akuttelefonen 1813, som er Region Hovedstadens lægevagt, vil ikke udskrive recepter på reitereret medicin. Derved kan patienten risikere at skulle undvære sin faste medicin ind til mandag morgen. Problemet med de manglende recepter skal afdækkes, herunder hvilke årsager der ligger til grund for den manglende recept.

Baggrund:
En patient med en kronisk lidelse uden recept på receptserveren er ikke et sjældent syn på apoteket. Det kan blandt andet skyldes, at recepten er udløbet, at recepten ikke er blevet fornyet, eller at lægen ikke har lagt recepten på serveren. Det er alle fejl, der kan rettes op på ved, at patienten ringer til sin læge og får en fornyelse af recepten. Problemet opstår, når recepten mangler fredag eftermiddag, hvor patientens egen læge er gået på weekend.

Akuttelefonen 1813, som er Region Hovedstadens lægevagt, vil ikke udskrive recepter på reitereret medicin. Derved kan patienten risikere at skulle undvære sin faste medicin ind til mandag morgen.

Studiet her er en del af mit kandidatspeciale på Københavns Universitet i samarbejde med København Sønderbro Apotek. Kandidatspecialet indeholder to dele:

  • Problemet med de manglende recepter skal afdækkes, herunder hvilke årsager der ligger til grund for den manglende recept.
  • Dernæst udarbejdes en løsning på problemet: En kvalitetssikret udleveringsprotokol ved en manglende recept på reitereret medicin. Protokollen ønskes - hvis muligt indenfor specialets tidsramme - pilottestet på København Sønderbro Apotek, et vagtapotek, hvor udfordringen ofte mødes i vagtsituationer.

Dette projekt er del 1 i mit speciale.

Formål:
Problemafdække de manglende recepter på primærapotek og beskrive problemet.

Projektets design: Dataindsamlingen på de manglende recepter blev udført på 24 apoteker i forskellige regioner i Danmark i en tre-ugers periode mellem 27. november 2017 og 28. januar 2018. De 24 apoteker blev rekrutteret igennem Netværk for apotekspraksisforskning og mit eget private netværk i sektoren. Inklusionskriteriet var skrankekunder, og dermed blev dosiskunder og forsendelseskunder ekskluderet fra projektet.

Projektets metode:
Metoden var kvantitativ. Data på de manglende recepter blev indsamlet ved brug af programmet REDCap (Research Electronic Data Capture) i et spørgeskema med ni spørgsmål, som blev udfyldt af apotekspersonalet.

Tidsplan:
Projektet startede 1. september 2017 og formidles til mit specialeforsvar 8. juni 2018.

Projektleder:
Anne Vejrum Nielsen

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more