Få certifikat på din viden

Kontakt os

Certificering til sundhedsydelser

Apotekeren skal dokumentere, at medarbejdere, der gennemfører sundhedsydelser, har de nødvendige kompetencer. Dokumentationen skal ske ved en certificering af medarbejderne ved de ydelser, hvor der er en certificeringsordning.

Det overordnede ansvar for certificeringsordningerne er placeret hos Danmarks Apotekerforening, mens driften varetages af Pharmakon.

 

 

 

Tjek på inhalation

Certificering til ydelsen Tjek på inhalation.

Klik for at læse mere.

Medicinhåndtering

Certificering til ydelsen Kvalitetssikring af lægemiddelhåndtering.

Klik for at læse mere.

Medicingennemgang - kvalitetssikret lægemiddelanvendelse

Certificering til ydelsen Medicingennemgang - kvalitetssikret lægemiddelanvendelse.

Klik for at læse mere.

 

Tjek på inhalation - certificering og re-certificering

Certificering til ydelsen Tjek på inhalation omfatter, at medarbejderen

  • består en faglig videntest
  • får lavet en faglig vurdering på apoteket
  • gennemfører mindst 5 ydelser på apoteket.

Et certifikat er gyldigt i 3 år.

En detaljeret beskrivelse kan findes og læses på Danmarks Apotekerforeningsmedlemsside, under Apotek, sundhedsydelser, certificering.

Har du spørgsmål
Kontakt kursussekretær Kristin R. Primdahl, tel 4820 6175 eller afdelingsleder Lærke Poulsen, tel 4820 6291. 

Når du tilmelder dig certificering, er det et individuelt forløb, og din tilmeldingsdato er den dato, der indikerer starten af dit forløb.
Datoen på hjemmesiden angiver faktureringstidspunktet.

Tilmeld dig certificering her

Til TPI certificering hentes formular til dokumentation af gennemførte ydelser og faglig vurdering på medlemsnettet. 

Tilmeld dig recertificering her

Til TPI recertificering hentes underskriftblanket til dokumentation her 

 

Kvalitetssikring af medicinhåndtering

Certificering til ydelsen Kvalitetssikring af lægemiddelhåndtering omfatter, at medarbejderen

  • består en faglig videntest
  • besvarer 1 caseopgave, som godkendes af Pharmakon
  • gennemfører mindst 1 ydelse i praksis og skitserer et forløb for en udvidet ydelse.

Et certifikat er gyldigt i 3 år.

En detaljeret beskrivelse kan findes og læses på Danmarks Apotekerforeningsmedlemsside, under Apotek, sundhedsydelser, certificering.

Har du spørgsmål

Kontakt kursussekretær Kristin R Primdahl, tel 4820 6271 eller afdelingsleder Lærke Poulsen, tel 4820 6291

Når du tilmelder dig certificering, er det et individuelt forløb og din tilmeldingsdato er den dato, der indikerer starten af dit forløb.
Datoen på hjemmesiden angiver faktureringstidspunktet.

Tilmeld dig certificering her

Underskriftblanket til dokumentation af gennemført ydelse
hentes her 

Medicingennemgang – kvalitetssikret lægemiddelanvendelse

Certificering til Medicingennemgang - kvalitetssikret lægemiddelanvendelse omfatter Medicinomsorg og Farmaceutisk medicingennemgang.

Certificering omfatter test, case- og essayopgaver og gennemførelse af mindst 5 ydelser.

Recertificering omfatter gennemførelse af mindst 10 ydelser, detaljeret beskrivelse af 2 ydelser samt deltagelse i en temadag med faglig sparring.

En certificering/recertificering gælder i 3 år.

En detaljeret beskrivelse kan findes og læses på Danmarks Apotekerforeningsmedlemsside, under Apotek, sundhedsydelser, certificering.

Tilmeld dig certificering her

Underskriftblanket til dokumentation af gennemførte ydelser
hentes her 

 

Tilmeld dig recertificering her

Blanket til notat hentes her 
Blanket til dokumentation hentes her 

Har du spørgsmål
Kontakt kursussekretær Kristin R Primdahl, tel 4820 6271 eller afdelingsleder Lærke Poulsen, tel 4820 6291

Når du tilmelder dig certificering, er det et individuelt forløb og din tilmeldingsdato er den dato, der indikerer starten af dit forløb.
Datoen på hjemmesiden angiver faktureringstidspunktet.

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more