Forskning, projekter og publikationer

Kontakt os

Forskning

Pharmakon laver forskning, forsøg og udvikling indenfor lægemiddelanvendelse og sikker medicinering:

 • Forskning og formidling af evidens i Danmark og internationalt
 • Forsøg på apotek og i primær sundhedssektor
 • Udviklingsopgaver for apotekssektoren.

Herunder kan du læse mere om de programmer, vi arbejder indenfor:

 

Kvalitet og sikkerhed i medicineringsprocesser
Programmet handler om lægemiddelanvendelse, patientsikkerhed og praksisudvikling ud fra et systemperspektiv, og det relaterer sig til begrebet "Det gode patientforløb", som er centralt i Den Danske Kvalitetsmodel. 

Hovedtemaer indenfor programmet kan være:

 • Medicinomsorg
 • Farmaceutisk omsorg
 • Medicineringsfejl
 • Sektorovergange
 • Kompetenceudvikling
 • Risikogrupper.

 

Den kompetente eller sårbare medicinbruger
Programmet fokuserer på individet og har fokus på brugerorientering og behovsafdækning. Målet er at opnå selvhjulpne medicinbrugere med udgangspunkt i de ressourcer, de besidder. Programmet retter sig både mod de ressourcestærke og de ressourcesvage medicinbrugere. Medicinbrugerne har et stort behov for at indpasse medicineringsrutinerne i hverdagen i en grad, som minimerer behovet for selvregulering. 

Hovedtemaer indenfor programmet kan være:

 • Compliance
 • Empowerment
 • Patientuddannelse
 • Kronikerprogram
 • Implementering af medicinbehandlinger.

 

 

 

Velfærdsteknologier i forbindelse med medicinering, herunder complianceteknologier
Programmet indeholder afprøvning og evaluering af teknologier, som har til formål at styrke compliance og korrekt lægemiddelanvendelse. Det er et område i vækst, hvor apotekerne kan stå stærkt som udbyder af evidensbaserede tekniske løsninger og som seriøse rådgivere om deres brug, jf. fx Dosisdispensering, Tjek på inhalation, MEMS, injektionsteknik. 

Hovedtemaer indenfor programmet kan være:

 • Compliance
 • Bio-feedback
 • Intelligente medicinpakninger
 • Medicinhuskere
 • Velfærdsteknologier.

 

Fremtidens Apotek
Programmet omfatter logistiske og etiske problemstillinger i forhold til medicindistribution. Men også problemstillinger om apotekets implementering af forebyggende og kliniske ydelser er med her. Omdrejningspunktet er apotekets indsats i forhold til løsning af folkesundhedsproblemer, herunder især problemer vedrørende patientsikkerhed i forhold til lægemiddelanvendelse.

Hovedtemaer indenfor programmet kan være:

 • Medicindistribution
 • Fjernkunder
 • Implementering af rådgivningsydelser
 • Telemedicin
 • Diskretion.

 

 

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more