Kontakt os

Velkommen til Evidens for apotekspraksis

Er du i gang med et projekt – eller vil du i gang – er dette et godt sted at starte.

Du vil finde viden og inspiration til at komme videre.

 

Her kan du finde oplysninger om danske og udenlandske undersøgelser. De er udvalgt og kort beskrevet, fordi de alle beskriver projekter i apotekspraksis.

 

Fra 2000 til 2012 blev der foretaget en årlig systematisk søgning på danske og udenlandske undersøgelser, der beskriver effekten af apotekspraksis og samtidig lever op til en række videnskabelige krav. 

Alle videnskabelige undersøgelser er refereret i danske ”Datablade”, som er fritekst søgbare. 

 

Fra 2013 er fokus skiftet til at beskrive tendenser i udviklingen af apotekspraksis fra internationale kongresser mm. Disse tendenser vil du finde beskrevet under ”Tendenstabeller”.

 

Herudover kan du her finde rapporter med forskellige temaer, alle baserede på søgninger i den eksisterende evidens.

Temaerne kan eksempelvis være evidens for rådgivning til specifikke målgrupper, evidens bag specifikke relevante ydelser, eller kortlægninger af forskellige medicinrelaterede problemområder. 

 

Evidensrapporter

Evidensrapporter er rapporter over den samlede evidens for en række af apotekets indsatser. Der ligger nu 10 evidensrapporter, som i en årrække systematisk har været opdateret med danske beskrivelser af nyere internationale undersøgelser. Den sidste systematiske opdatering er lavet i 2013. Det er et godt sted at hente viden indenfor et bestemt område.

Der er rapporter indenfor følgende områder:

  1. Distribution og receptekspedition
  2. Patientinformation om receptmedicin
  3. Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi (farmaceutisk omsorg)
  4. Egenomsorg
  5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
  6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug
  7. Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer
  8. Patientsikkerhed og medicineringsfejl
  9. Compliance
  10. Opportunistiske screeninger

Tendenser i apotekspraksis

Tendensarbejdet omfatter danske beskrivelser af projekter fra verdens apoteker. Der indsamles abstrakter årligt fra en række internationale vigtige konferencer; disse abstrakter bliver sorteret, kategoriseret og beskrevet i overskuelige tabeller. Vil du gerne vide, hvad der rører sig internationalt indenfor apotekspraksis, og finde inspiration, er det stedet at starte.

Apotekets opgaver og bidrag til patientsikkerhed. Der belyses, hvilke opgaver og hvilken rolle apoteket kan indtage for at forbedre patientsikkerheden. Nyhedsbrev fra 2015

Udvikling af apotekspraksis – inspiration fra verdens apoteker. Formålet er at beskrive tendenser indenfor og initiativer til udvikling af apotekspraksis. Nyhedsbrev fra 2015

Hvad sker der på naboapoteket? – Kort indblik i nye ydelser og andre nye tendenser på apoteker - Abstraktscreening 2014. Nyhedsbrev og evidenstabel

 

 

 Link til Apotekernes Dokumentationsdatabase.

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more