Kontakt os

Kontakt os

Se hvilke kurser, du kan vælge imellem

Vis søgefeltSkjul søgefelt

Temadag for uddannelsesapoteket

På årets temadag er der fokus på sidste nyt inden for og erfaringer med farmakonomuddannelsen. De specifikke emner fremgår af programmet. Program og indbydelsen er lagt på Uddannelsesapotekets hjemmeside under Arrangementer og Apotekernes intranet under uddannelsesfanen. Derudover er materialet sendt pr.mail til de uddannelsesansvarlige.
Målgruppe Farmaceuter og farmakonomer
Emne Uddannelsesapoteket
Dato
26. september 2017 - 26. september 2017
04. oktober 2017 - 04. oktober 2017
05. oktober 2017 - 05. oktober 2017

Certificering - Kvalitetssikring af medicinhåndtering

Tilmelding til certificering af ydelsen Kvalitetssikring af medicinhåndtering.
Målgruppe Farmaceuter
Emne Certificering
Dato
30. september 2017 - 30. september 2017

Certificering til Medicingennemgang - Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse

Certificering til Medicingennemgang - Kvalitetssikring af lægemiddelanvendelse foregår som mailkorrespondance og kræver en tilmelding.
Målgruppe Farmaceuter
Emne Certificering
Dato
30. september 2017 - 30. september 2017

Recertificering til Medicingennemgang - Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse

Recertificering til Medicingennemgang - Kvalitetssikring af lægemiddelanvendelse foregår som mailkorrespondance og kræver en tilmelding.

Målgruppe Farmaceuter
Emne Certificering
Dato
30. september 2017 - 30. september 2017

TPI certificering

Tilmelding til certificering af ydelsen Tjek på inhalation.  
Målgruppe Farmaceuter og farmakonomer
Emne Certificering
Dato
30. september 2017 - 30. september 2017

TPI RE-certificering

Tilmelding til recertificering af ydelsen Tjek på inhalation.
Målgruppe Farmaceuter og farmakonomer
Emne Certificering
Dato
30. september 2017 - 30. september 2017

Workshop om Medicinsamtale

Workshoppen sætter fokus på, hvordan I på apoteket kan arbejde med Medicinsamtalen, så denne bliver en succes. På workshoppen vil vi arbejde med at øge implementering og fastholdelse af Medicinsamtalen ved at styrke visitationen og sikre organiseringen. Vi vil arbejde med at ”sælge” Medicinamtalen til kunderne. Jo bedre vi er til det, jo flere kunder vil takke ja til tilbuddet.
Målgruppe Farmaceuter og farmakonomer
Emne Apotekspraksis
Dato
04. oktober 2017 - 04. oktober 2017

Online undervisning - Lidelser i hjernen

Online undervisning (webinar) er til jer, som gerne vil have et brush-up på 1 time om lidelser i hjernen uden at sende personalet af sted på kursus.

Emnerne er udvalgt, så de følger fokusområderne i apotekernes sundhedsfaglige kampagne om hjernen i efteråret 2017.
Apoteket køber en samlet pakke på 4 online kurser.

1 tilmelding af apotekeren gælder for alle ansatte på samme apotek.

Målgruppe Farmaceuter og farmakonomer
Emne Apotekspraksis
Dato
06. oktober 2017 - 27. november 2017

Den lærende samtale - med coaching som metode

Kurset har fokus på coachsamtalen og omhandler bl.a. coachsamtalens faser, principper for anerkendende feedback og spørgsmål, der ”flytter”. Coachsamtalen sættes i forhold til andre former for dialog, og der gives eksempler på, hvad coachsamtalen kan anvendes til. Endvidere får deltagerne trænet coachsamtalen.
Målgruppe Farmaceuter og farmakonomer
Emne Kommunikation
Dato
31. oktober 2017 - 01. november 2017

Decentral studiedag - Faglig rådgivning

Tilmelding til Decentral studiedag i Faglig rådgivning Hold 19
Målgruppe Elever og coaches
Emne Decentral studiedag
Dato
15. november 2017 - 15. november 2017
22. november 2017 - 22. november 2017

Apotekets intranet - et informations- og ledelsessystem

På kurset opbygges apotekets eget intranet, der efterfølgende er hurtigt og let at vedligeholde. Der er fokus på apotekets dokumenthåndtering, herunder strukturering, brug af billeder, dannelse af dokumenter.
Målgruppe Alle
Emne It
Dato
27. november 2017 - 27. november 2017

Bliv toptunet til rollen som uddannelsesansvarlig

Kurset har fokus på dig i rollen som uddannelsesansvarlig. Du bliver klædt på, så du har overblik over, hvad der sker hvornår på uddannelsen, hvad Farmakonomskolen kræver af eleverne, hvad din rolle er, samt hvor du kan hente støtte og opbakning på Farmakonomskolen.
Målgruppe Farmaceuter og farmakonomer
Emne Uddannelsesapoteket
Dato
27. november 2017 - 28. november 2017
01. maj 2018 - 02. maj 2018
28. august 2018 - 29. august 2018

Apotekets intranet - Superbruger

På kurset arbejdes der med avancerede brug af apotekets intranet.
Dokumenthåndtering via stifinder. Kolonner og visninger i biblioteker og lister. Versionsstyring af dokumenter og lister. Oprettelse af underordnede websteder. Indholdsredigering. RSS-feed fra listebiblioteker. Brugerstyring
Målgruppe Alle
Emne It
Dato
28. november 2017 - 28. november 2017

Apotekets intranet - dokumenthåndtering

Kurset omhandler avanceret brug af intranettets dokumenthåndtering, integration med Office, avanceret brugerstyring af dokumentbiblioteker, versionshistorik, elektronisk godkendelse og kvittering af dokumenter, elektroniske registreringer, underordnede websteder samt erfaringsudveksling med ligestillede kolleger.
Målgruppe Alle
Emne It
Dato
06. december 2017 - 06. december 2017

Apotekets intranet DDKM - behandling af data og erfaringsudveksling

På kurset arbejdes der med apotekets egne data via Excel og simple pivottabeller. Data behandles og overføres til PowerPoint for en præsentation for apotekets medarbejdere. Derudover gennemgås visninger til anvendelse af dataudtræk. 
Målgruppe Alle
Emne It
Dato
07. december 2017 - 07. december 2017

Psykiatri Klinisk Videreuddannelse

På dette kursus opnår du kompetencer til at bidrage aktivt til det sundhedsfaglige team omkring patienten med psykiske lidelser på fx sengeafdelingen, apoteket, plejehjem eller bosted. Der sættes fokus på optimering af den psykofarmakologiske behandling hos den enkelte patient, herunder implementering af rekommandationer for rationel farmakoterapi. Endvidere drøftes rationale for polyfarmaci, interaktioner, TDM og monitorering af bivirkninger såsom kardielle og metaboliske bivirkninger.

Målgruppe Farmaceutisk efteruddannelse
Emne Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter
Dato
05. marts 2018 - 06. marts 2018

Cancersygdomme Klinisk Videreuddannelse

Med udgangspunkt i udredning, klinisk vurdering og behandling af patienter med cancersygdomme, herunder solide tumorer og hæmatologiske lidelser, får du mulighed for at få indblik i og tage stilling til klinisk farmaceutiske problemstillinger ved behandling af patienter med maligne sygdomme. Ligeledes vil vi berøre sygehus-apotekets samarbejde med klinikken i forbindelse med cytostatika-produktion og protokolleret behandling.

Målgruppe Farmaceutisk efteruddannelse
Emne Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter
Dato
29. maj 2018 - 30. maj 2018

Generel klinik Klinisk Videreuddannelse

Målet med kurset er at øge den kliniske farmaceuts kompetencer, således at farmaceuten kan bidrage til optimering af den medicinske behandling af komplekse patienter.
Anvendelse af parakliniske data og håndtering af interaktioner vil indgå i kurset.
Målgruppe Farmaceutisk efteruddannelse
Emne Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter
Dato
05. september 2018 - 06. september 2018

Skræddersyede kurser

Få mere ud af apotekets kompetenceopbygning ved, at hele personalet får det samme faglige løft. Erfaringerne er, at det er lettere at bruge den nye viden i praksis, når I på apoteket har en fælles oplevelse som baggrund.

Vi kan holde kurset på jeres apotek, eller hvor I måtte vælge, at det skal foregå. I vælger emnet. Form og indhold bliver tilrettelagt efter jeres behov og ønsker. Vi sørger for, at både det faglige og det pædagogiske niveau er i top og er skræddersyet til jer.

Flere apoteker kan gå sammen om et kursus med gentagelse af kursusdage, så hele personalet kan komme med.

Kurset kan fx understøtte en af apotekernes sundhedsfaglige kampagner, så I på apoteket kan yde en styrket indsats indenfor det pågældende område.

Kontakt afdelingsleder, cand.pharm. Lærke Poulsen, 4820 6291 for en snak om muligheder og pris.

Praktiske oplysninger

Tilmelding

For yderligere information kontakt kursussekretær Jette Lorentsen 4820 6271 eller
Charlotte Vissing 4820 6160.

Alle tilmeldinger bekræftes elektronisk inden for 5 dage.

Kursusafgift

Kursusafgiften fremgår af hjemmesiden ved tilmelding til kursus.
Faktura sendes 5 uger før kursusstart. Kursusafgiften forfalder til betaling 2 uger før kursusstart.

 

Kursusmateriale

Program og praktiske oplysninger sendes elektronisk til deltagerne 2-3 uger før kursusstart. Kursusmateriale udleveres på kurset.

Afmelding

Ved afmelding senere end 4 uger før kursusstart opkræves 35 % af kursusafgiften, dog 100 % hvis afmeldingen sker en uge eller mindre før kursusstart.

 

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more