Kontakt os

Hvad er en farmakonom?

Her kan du blive klog på, hvad en farmakonom er og laver. Se for eksempel spændende jobbeskrivelser.

Klik, og bliv ledt over på fanen "Hvad er en farmakonom?".


Om uddannelsen

Bliv ekspert i uddannelsen. Læs alt om uddannelsens struktur, fag, eksaminer med videre.

Klik, og bliv ledt over på fanen "Om uddannelsen".


Ansøgning og optagelse

Se alle trinene på vejen til at blive farmakonomelev.

Klik, og bliv ledt over på fanen "Ansøgning og optagelse".


For nuværende elever

Som ansøger til uddannelsen må du gerne kigge med. Du kan blandt andet læse om hjælp til at klare uddannelsen.

Klik, og bliv ledt over på fanen "For nuværende elever".


Testimonials

Se elevernes præsentation af uddannelsen

Se denne glade og informative video om farmakonomuddannelsen. Videoen vandt i en konkurrence, blandt farmakonomskolens elever.

Videoen er produceret af farmakonomeleverne Susan og Jannie.

Spørgsmål og svar

Farmakonomuddannelsen starter 1. september og slutter med eksamen i juni tre år senere.

Få inspiration ved at læse Gönül Batak Cifci's (på daværende tidspunkt nyuddannet farmakonom) tale ved Dimissionen 2009 - klik her

Farmakonom Denny Vilhelm Tramontano Löwe giver her 10 gode grunde til at vælge farmakonomuddannelsen - klik her

Du får løn i elevtiden. Pr. 1. april 2018 er månedslønnen 12.222 kr. i første elevår stigende til 13.933 kr. det tredje elevår. Kursusophold samt lærebøger og andet undervisningsmateriale er gratis for dig.

Elevlønningerne på Færøerne er anderledes - se lønoversigten på Farmakonomforeningens hjemmeside - klik her

Der er ikke mulighed for voksenelevløn på farmakonomuddannelsen, da der i overenskomsten for farmakonomelever ikke er lavet aftale om dette. Lønnen er den samme for alle elever uanset alder.

Lønoplysninger vil altid være bruttolønnen.

På Farmakonomforeningens hjemmeside, www.farmakonom.dk, kan du altid se den aktuelle løn for nyuddannede farmakonomer. Der er forskel på lønnen for farmakonomer ansat på privat apotek og sygehusapotek. Se de aktuelle lønninger nedenfor.

Lønninger - privat apotek, klik her
Lønninger - sygehusapotek, klik her
Lønninger - Færøerne, klik her

Har du spørgsmål til ovennævnte, kontakt da venligst Farmakonomforeningen på tlf. 3312 0600.

Som færdiguddannet farmakonom er der mange muligheder for efteruddannelse, da der er et veludbygget, arbejdsgiverbetalt efteruddannelsessystem.

De fleste farmakonomer arbejder på apotek eller sygehusapotek. Men der er også andre jobmuligheder, for eksempel i medicinalindustrien.

Nej, desværre - adgangskravet er en fuld hf.

Ja, hvis du har den nye social- og sundhedsassistentudddannelse, der varer 20 måneder.

Nej, desværre - adgangskravet er en gymnasial uddannelse, hf, hhx eller lignende.

Ja, det kan du godt. Er du ordblind og har fået en uddannelsesplads på et apotek, kan du henvende dig til Farmakonomskolen, som kan hjælpe dig med, hvor du kan søge om diverse hjælpemidler. 

Det er en forholdsvis krævende uddannelse på et rimeligt højt fagligt niveau. På kursusopholdene er der undervisning fra 8.30-16.00 (fredag 8.15-15.45); derefter er der gruppearbejder, projekter, lektier o.a. I praktikken er der udover en almindelig arbejdsuge lektier, projekter og andet.

Hvis du bor i nærheden af Farmakonomskolen, behøver du ikke bo her. Du skal dog være indstillet på at deltage i gruppearbejde og andet efter undervisningens ophør kl. 16.00 (fredag 15.45).

Farmakonomuddannelsen er en 3-årig teoretisk-praktisk uddannelse rettet mod apotek og sygehusapotek, mens farmaceutuddannelsen er en 5-årig akademisk uddannelse.

Ja, der er gode muligheder for at få job. Ledighedsprocenten for farmakonomer er på landsplan 1,3

 

Farmakonomuddannelsen bliver ikke påvirket af loven om begrænsning af dobbeltuddannelse, da det ikke er en fuldt ud statsfinansieret uddannelse.

Det betyder, at personer, der har gennemført en erhvervsakademiuddannelse eller en anden videregående uddannelse på højere niveau, ikke er forhindret i at søge optagelse på farmakonomuddannelsen.

Det betyder samtidigt, at gennemførelse af farmakonomuddannelsen ikke vil medføre, at den pågældende er forhindret i at søge optagelse på en videregående uddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, dvs. en erhvervsakademiuddannelse eller uddannelser på et højere niveau.

Cecilie og Mathilde har produceret en virkelig god video om farmakonomuddannelsen, som viser, hvorfor du skal blive farmakonomelev.

Videoen vandt i farmakonomelevernes videokonkurrence.

Farmakonomuddannelsen på de sociale medier

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more