Sådan bliver du farmakonomelev

Kontakt os

Vi er ikke som de andre...

I modsætning til andre uddannelser skal du skrive en ansøgning direkte til et eller flere apoteker og have underskrevet en elevkontrakt inden uddannelsesstart. 

Når du har underskrevet en elevkontrakt, er du automatisk optaget på farmakonomuddannelsen og vil blive indkaldt til skoleophold. Det vil sige, at du ikke skal søge via Den Koordinerede Tilmelding (optagelse.dk).

 

Er du berettiget til at søge optagelse?

Adgangskravene er:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx), eux-uddannelse (eux), international baccalaureate (IB)

 • Udenlandske eksaminer, sidestillet med dansk gymnasial eksamen

 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

 • Social- og sundhedsuddannelsen (bestået efter 1. maj 2003).

Der er ikke krav til gennemsnit eller bestemte fag. Vi anbefaler dog et snit på minimum 4 fra den adgangsgivende uddannelse samt beståede karakterer i dansk og matematik.

Hvis du har social- og sundhedsassistentuddannelsen (bestået før maj 2003), skal du have bestået fagene: Dansk C og naturfag C og engelsk D.

Hvis du har andre uddannelser og joberfaringer end de, der er nævnt her, har du mulighed for at få en realkompetencevurdering. Kontakt sekretariatet for farmakonomuddannelsen, hvis du ønsker dette.

Vil du vide mere om adgangskrav til uddannelsen, kan du se det i denne ændringsbekendtgørelse

Vil du se selve bekendtgørelsen, klik her

Søg optagelse på apoteket

Det er faktisk ret nemt, hvis du følger forløbsdiagrammet trin for trin. 
De sorte felter viser det, du skal gøre. De orange felter er det, som Farmakonomskolen gør. Og det grønne er det, som apoteket tager sig af. 

Optagelsesforløb

midt i januar     Farmakonomskolen offentliggør listen over ledige uddannelsespladser (midt i januar): i det almindelige forløb (apotek) - læs mere her
i det kombinerede forløb (apotek/sygehusapotek) - læs mere her
Adgangskrav til
Farmakonomuddannelsen
      Motiveret ansøgning og kopi af eksamensbevis, sendes til apotek  
februar/marts/april     Apoteket udvælger og indkalder til samtale ud fra ansøgningerne.
      Personlig samtale på apoteket  
      Apoteket udvælger elev/elever, ud fra samtalerne
      Underskrivning af elevkontrakt  
      Apoteket giver Farmakonomskolen besked
midt i juli     Farmakonomskolen oplyser apoteket om, hvilken klasse deres elev(er) skal gå i  
midt i august     Farmakonomskolen sender elevens velkomstmateriale inkl. uddannelsesbøger og -pc til apoteket  
1. september     Elevtiden starter  
           

 

 

 

 

Hvad gør dig attraktiv som ansøger?

Uddannelsen er mere end en butiksuddannelse.

Det er en videregående uddannelse med et stort pensum.

Vi anbefaler, at du har et gennemsnit på minimum 4 fra din adgangsgivende eksamen. Du skal skrive og tale dansk, så du kan læse og forstå uddannelsens omfattende pensum, bestå uddannelsens skriftlige og mundtlige eksaminer samt gøre dig forståelig over for kunder og samarbejdspartnere på apoteket. Gode regnefærdigheder er også nødvendige for at klare uddannelsen og arbejde på apotek.

 

Skriv din ansøgning til apoteket

Forøg dine chancer – søg på flere apoteker

Skriv en ansøgning til apotekeren på det/de apoteker, hvor du gerne vil være elev. Der er ingen begrænsning på, hvor mange apoteker du kan skrive ansøgninger til.

Det, der skal være i ansøgningen, er

 1. en motiveret ansøgning
 2. en kopi af dit adgangsgivende eksamensbevis (afslutter du først din adgangsgivende uddannelse til sommer, så skriv dette i din ansøgning, og vedlæg i stedet eventuelle årskarakterer).
 3. curriculum vitae (cv) (en dataliste, hvor du nævner dine uddannelser og din erhvervserfaring i kronologisk orden)
 4. eventuelle udtalelser.

Du kan vælge at sende ansøgningen til apoteket eller at aflevere den personligt. Hvis du vælger at søge ”kombi”-ordningen, skal du sende ansøgning både til privatapoteket og sygehusapoteket (du skriver dog kun kontrakt et af stederne).

Apotekerne behandler ansøgningerne i løbet af februar/marts/april.

Hvis du bliver indkaldt til samtale, skal du medbringe dit originale eksamensbevis.

 

 

 

Hvad er en motiveret ansøgning?

Din motivation for uddannelsen er afgørende for, at apoteket vælger netop dig.

En motiveret ansøgning er din personlige beskrivelse af, hvorfor du er interesseret i uddannelsen, og hvad der efter din mening, gør dig i stand til at klare uddannelsen.

Den skal give et indtryk af dig, dine egenskaber, din modenhed og egnethed til uddannelsen, dine kvalifikationer og overvejelser i forhold til den.

Gør din ansøgning kort og præcis - højest 1 A4 side.

 

 

 

 

 

 

Du må gerne dobbeltuddanne dig på farmakonomuddannelsen

Farmakonomuddannelsen er ikke påvirket af loven om begrænsning af dobbeltuddannelse, da det ikke er en fuldt ud statsfinansieret uddannelse.

Det betyder, at personer, der har gennemført en erhvervsakademiuddannelse eller en anden videregående uddannelse på højere niveau, ikke er forhindret i at søge optagelse på farmakonomuddannelsen.

Det betyder samtidigt, at gennemførelse af farmakonomuddannelsen ikke vil medføre, at den pågældende er forhindret i at søge optagelse på en videregående uddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, dvs. en erhvervsakademiuddannelse eller uddannelser på et højere niveau.

 

 

Hvordan ved du, hvilke apoteker, du kan søge?

Liste over ledige uddannelsespladser

Hvert år i midten af januar måned har du mulighed for at se en liste over de apoteker, der søger elever det pågældende år.

Listen over ledige uddannelsespladser  finder du her

 


Link

Liste over ledige uddannelsespladser i det kombinerede forløb

Hvis du er interesseret i en elevplads i det kombinerede uddannelsesforløb, så kan du hvert år i midten af januar se en oversigt over, hvilke privatapoteker og hvilke sygehusapoteker der det pågældende år samarbejder om at uddanne elever. 

Listen over ledige uddannelsespladser i det kombinerede forløb finder du her


Link

Beskrivelse af det kombinerede forløb

Se beskrivelsen af det kombinerede forløb her 


Link

Har apoteket valgt dig blandt ansøgerne?

Du er optaget på uddannelsen

Når du har underskrevet en elevkontrakt med et apotek, er du optaget på uddannelsen.

Finder apoteket din ansøgning interessant, vil du blive kaldt ind til en personlig samtale. Vælger apoteket at antage dig som elev, skal du og apoteket underskrive en elevkontrakt.


Farmakonomskolen får besked

Apoteket sender kopi af den underskrevne elevkontrakt til Farmakonomskolen.

På denne måde bliver du registreret som elev på skolen.


Se elevkontrakten

Har du lyst til at se elevkontrakten og læse det, der står med småt?

Klik her og se elevkontrakten


Link

Hvornår hører du fra Farmakonomskolen første gang?

 

Du er sikkert nysgerrig på dit første skoleophold.

Medio juli modtager apoteket besked om, hvilken klasse du skal gå i. Primo august sender Farmakonomskolen din uddannelsespakke til apoteket. Den indeholder bøger, pc samt praktisk information, hvor det blandt andet fremgår, hvornår du skal møde på Farmakonomskolen.

 

Vil du gøre dig klar til uddannelsesstart?

Når du har hentet din uddannelsespakke på apoteket, er du meget velkommen til at læse i bøgerne.

Måske har du brug for at friske din baggrundsviden op. Det kan være aktuelt, hvis

 • det er længe siden, du har taget din adgangsgivende eksamen
 • din adgangsgivende eksamen er af sproglig eller handelsmæssig art
 • du bare vil være godt forberedt til farmakonomuddannelsen.

Pensum du kan have glæde af at læse i forvejen

Gratis undervisning i dansk og matematik

Hjælp til ordblindhed

Har du styr på, hvad uddannelsen koster dig?

Det er stort set gratis.

Skoleophold, lærebøger og andet undervisningsmateriale samt transport til og fra Farmakonomskolen (efter nærmere retningslinjer) er gratis for dig.

Løn for farmakonomelever

Du får løn i elevtiden. Pr. 1. april 2018 er månedslønnen 12.222 kr. i første elevår stigende til 13.933 kr. det tredje elevår.

Løn for nyuddannede

På Farmakonomforeningens hjemmeside, www.farmakonom.dk, kan du altid se den aktuelle løn for nyuddannede farmakonomer. Der er forskel på lønnen for farmakonomer ansat på privat apotek og sygehusapotek.

Lønninger - privat apotek

Lønninger - sygehusapotek

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte Farmakonomforeningen på tlf. 33 12 06 00.

 

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more