Ældre borgeres medicinforståelse og kommunikation med egen læge om medicin

”Medicin skal sjældent tages hele livet.” [1] Sådan indleder Sundhedsstyrelsen en kampagne fra foråret 2023, som har til formål at få danske medicinbrugere til at reflektere mere over eget medicinbrug. Kampagnen opstiller 5 spørgsmål, som medicinbrugere med fordel kan stille sin læge om egen behandling. Studier har vist, at særligt ældre har begrænset viden om egen behandling, og at mange heller ikke ved, hvordan de bedst taler med deres læge om den [2-5].

Viden om ældre medicinbrugeres forståelse af egen behandling – i større skala – er afgørende for at kunne udvikle indsatser, kampagner, læringsforløb m.m. til at klæde ældre medicinbrugere og deres pårørende bedst muligt på til god og sikker brug af medicin. Ansatte på danske primærapoteker er dagligt i kontakt med tusindvis af disse borgere, hvor de i deres rådgivning hjælper ældre medicinbrugere til at øge deres medicinforståelse og anvende deres medicin rigtigt.

Formål

Formålet med dette projekt er at undersøge 65+-årige medicinbrugeres generelle viden om egen medicinske behandling, og hvad de har af erfaringer med at få lavet en samlet gennemgang af deres medicin hos lægen. Dette vil blive undersøgt via et spørgeskema, som vil tage udgangspunkt i spørgsmålene fra førnævnte kampagne fra Sundhedsstyrelsen.

Projektet er en udbygning af et igangværende projekt, som omfatter udvikling af et undervisningsforløb målrettet ældre medicinbrugere og deres pårørende med henblik på at undervise målgruppen i generel medicinforståelse og god kommunikation med sundhedsprofessionelle. Meningen er, at farmaceuter og farmakonomer på primærapotek bl.a. skal kunne varetage denne undervisning.

Design og metode

Vi vil udvikle et kort spørgeskema til elektronisk brug i skranken, hvor 65+-årige borgere, der indløser en recept på en eller flere faste behandlinger, inviteres til at deltage. Det kan også være pårørende, der henter medicin på vegne af en 65+-årig medicinbruger. Apotekspersonalet vil blive grundigt introduceret til brug af spørgeskemaet (video og skriftlig information samt mundtlig information via projektansvarlig, som udpeges på hvert apotek).

Spørgeskemaet vil formentlig blive pilottestet på Albani Apotek og Nyborg Apotek (afventer bekræftelse). Det endelige skema vil blive administreret på gerne 8-10 apoteker over en periode á én uge (svarende til fem hverdage).

Tidsplan

Medio juni 2024 – juli 2024

Vi forventer, at udvikling og pilottest af spørgeskemaet vil forløbe juni tom. juli Til august vil vi rekruttere apoteker samtidig med opstart af dataindsamling på apoteker. Dataindsamlingen vil forløbe over august tom. oktober. Herefter vil vi bruge oktober tom. november på databehandling og artikelskrivning og formidling.

Formidlingsplan

Formidling vil være bred.

Resultaterne ønskes formidlet som en videnskabelig artikel i form af en ’short report’ i internationalt peer-reviewed tidsskrift. Derudover vil resultaterne formidles på sociale platforme via projektgruppen, heraf LinkedIn og Facebookgruppen for NUAP, mens de også vil blive delt med relevante aktører som f.eks. Apotekerforeningen. Et webinar med deltagende apoteker vil også blive faciliteret med resultaterne.

Organisering

Farmacistuderende, Nikolaj Nyland, vil stå for udviklingen og opstart af projektet, såvel analyse af resultater

Farmaceut og forskningsleder, Carina Lundby, er vejleder for den farmacistuderende og vil bidrage med sparring samt være senior ansvarlig

Projektgruppen består af medarbejdere fra Forskningsenheden på Sygehusapotek Fyn og Syddansk Universitet (Odense)

Referencer

  1. Sundhedsstyrelsen, »Ikke alt skal bruges hele livet: Ved du, om du stadig skal tage din medicin?,« 2023. [Online]. Available: https://sst.dk/da/kend-din-medicin. [Senest hentet eller vist den 23 05 2024]
  2. Ailabouni NJ, Rebecca Weir K, Reeve E, Turner JT, Wilson Norton J, Gray SL. Barriers and enablers of older adults initiating a deprescribing conversation. Patient Educ Couns. Published online June 2021:S0738399121004201. doi:10.1016/j.pec.2021.06.021
  3. Turner JP, Tannenbaum C. Older Adults’ Awareness of Deprescribing: A Population-Based Survey. J Am Geriatr Soc. 2017;65(12):2691-2696. doi:10.1111/jgs.15079
  4. Thompson W, Jacobsen IT, Jarbøl DE, Haastrup P, Nielsen JB, Lundby C. Nursing Home Residents’ Thoughts on Discussing Deprescribing of Preventive Medications. Drugs Aging. 2020;37(3):187-192. doi:10.1007/s40266-020-00746-1
  5. Graabaek T, Lundby C, Ryg J, Søndergaard J, Pottegård A, Nielsen DS. ‘I simply don’t know, because I don’t know which drugs I get’: Perspectives on deprescribing among older adults with limited life expectancy and their relatives. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2021;128(1):115-127. doi:10.1111/bcpt.13476
Publikationer