Apotekets kommunikation med læger

Apotekets kommunikation med læger

Utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og medicineringsfejl forekommer ofte som følge af upræcis og mangelfuld kommunikation mellem sundhedspersonale, men kun få studier har undersøgt den kommunikation, der finder sted mellem apotekspersonale og læger fx ved uklarheder og fejl i receptordinationer. Kommunikation mellem apoteket og læge kan foregå både som direkte og indirekte kommunikation (når kunden anbefales selv at tage kontakt til lægen).

Projektet er et forstudie til et større studie, som skal undersøge omfang og kvaliteten af farmaceuters og farmakonomers kommunikation med læger og afprøve mulige tiltag til at forbedre kvaliteten af kommunikationen. Formålet med forstudiet er er i første omgang at få afdækket hvilke typer af direkte og indirekte kommunikation apotekspersonalet har med lægen og omfanget heraf.

Studiet er deskriptivt studie med prospektiv indsamling af data vedr. den enkelte direkte og indirekte kommunikation med læge/lægehus.

Deltagende apoteker rekrutteres via NUAP fra apoteker med vejlederfunktion for farmacistuderende og/eller som har farmakonomstuderende. For apoteker, som har studerende på studieophold eller farmakonomstuderende, kan disse forestå dataindsamling.

Indsamling forløber over 1 uge og målet er at ca. 40 apoteker deltager. Til dataindsamlingen er udarbejdet et skema som farmaceuter, farmakonomer og studerende skal udfylde når de har en situation med direkte eller indirekte kommunikation med læge/lægehus. Data kan indtastes direkte i situationen i et SurveyXact eller på skema som efterfølgende hvor data efterfølgende indtastes i SurveyXact. (bilag: skema fra pilottest)

Data som skal registreres omhandler bl.a.: type/indhold af kommunikation (Receptkorrektion, genordination, andet); form (telefon, korrespondance modul, mail, andet); direkte eller indirekte kommunikation; om kontakten var initieret af læge eller apoteket; om det handler om en ny sag eller opfølgning.

 

Organisering:

Lotte Stig Nørgaard, KU

Charlotte Rossing, Pharmakon

Lone Søndergaard, Aarhus Viby Apotek

Liza Al-Muhanna, Frederiksberg Apotek

Cecilia Schulenburg, Greve apotek

Projektfakta
Finansiering
Tages fra driftsmidler på de tre forskningsinstitutioner
Kontakt
Startdato
1. aug. 2022