Farmaceuten som brobygger i sektorovergangen ved udskrivelse

Det er velkendt, at der i sektorovergange er risiko for fejl og tab af information om patientens lægemiddelbehandling. I Holland har man set en væsentlig fordel i, at farmaceuter i højere grad arbejder sammen på tværs af sektorer og supplerer hinandens arbejde. Et samarbejde man med fordel kan implementere i Danmark.

Det er velkendt, at der i sektorovergange er risiko for fejl og tab af information om patientens lægemiddelbehandling. I Danmark har man derfor forsøgt at implementere tiltag som fx medicinafstemning ved indlæggelse og elektroniske værktøjer, herunder det fælles medicinkort (FMK). Der opleves dog til stadighed problemer, ikke kun af administrativ karakter, men også relateret til kvantiteten og kvaliteten af medicininformation for hospitalsudskrevne patienter. I litteraturen har man set svingende evidens for effekten af farmaceutinddragelse i forbindelse med hele hospitalsforløbet og sektorovergangen. I Region Sjælland udfører kliniske farmaceuter medicingennemgange på regionens akutafdelinger. Desværre ses en tendens til, at deres arbejde, herunder den rationale farmakoterapi, der i højere grad arbejdes hen imod på regionens sygehuse, ikke overføres og implementeres i primær sektor. I Holland har man set en væsentlig fordel i, at farmaceuter i højere grad arbejder sammen på tværs af sektorer og supplerer hinandens arbejde. Et samarbejde man med fordel kan implementere i Danmark.

Formålet med projektet er at udvikle og teste en tværsektoriel farmaceut-til-farmaceut ydelse til optimering af lægemiddelbehandlingen og medicininformationen i forbindelse med sektorovergange.

Udviklingsprocessen følger ”MRC Guidance on developing complex interventions” og starter således med en baggrundsundersøgelse og etablering af evidensgrundlag. Baggrundsundersøgelsen består af en systematisk litteraturgennemgang af eksisterende interventioner i forbindelse med sektorovergange, herunder i hvilke af disse, der indgår farmaceut-til-farmaceut arbejde. Evidensgrundlaget etableres gennem inddragelse af relevante stakeholders, herunder farmaceuter fra begge sektorer og patienter gennem fokusgruppeinterview. Stakeholders benyttes samtidig til at udvikle rammen om den egentlige intervention, dvs. formål, fokus, indhold og effekt.

Læs mere i denne artikel: Hospital and Community Pharmacists’ Views of and Perspectives on the Establishment of an Intraprofessional Collaboration in the Transition of Care for Newly Discharged Patients

Projektfakta
Finansiering
Ph.d. projekt
Kontakt
Laura Victoria Jedig Lech, cand. Pharm.
Startdato
1. jan. 0001

Organisering

Organisering Ph.d.-studerende er ansat på Sektion for Klinisk Farmaci og Samfundsfarmaci, Institut for farmaci, Københavns Universitet. Projektet udføres derudover i samarbejde med Pharmakon og Region Sjælland Sygehusapoteket.

Kontakt for mere information
Billede mangler
Laura Victoria Jedig Lech
Laura Victoria Jedig Lech, Cand.pharm.