Feedbackguide til apoteker

Om projektet

Farmakonomer og farmaceuter på apotek er ifølge Apotekerloven forpligtede til at tilpasse deres rådgivning om lægemidler til borgernes behov. Der er, som en del af kvalitetsarbejdet, brug for at kunne dokumentere hvordan kundedialogerne forløber, typisk gennem faglig vurdering.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra mentalisering på apotek, har Pharmakon udviklet en ramme, der kan benyttes til feedback på kundemøder, som samtidig tager højde for at opfylde kravene til et tilsyn fra Lægemiddelstyrelsen.

Formål

At afprøve og evaluere en feedbackguide, som kan benyttes på forskellige måder:

 • Observation, hvor en kollega overværer en ekspedition, og derefter giver feedback
 • Videooptagelse af ekspedition, med efterfølgende feedback fra en kollega
 • Selvevaluering af skrankeekspedition, hvor man selv evaluerer.

Projektets design og metode

Afprøvningsdelen består af tre dele:

De tre feedbackguides inklusiv instruktioner til, hvordan de kan bruges, afprøves på min. fem apoteker, med min ti medarbejdere/apotek.

Analyse og resultater

 • Interventionsregistrering til brug for indsamling af data under afprøvningen, som foretages af de personer, der afprøver Til at analysere data fra interventionsregistrering laves en deskriptiv opgørelse.

 

 • Efter afprøvning afholdes fokusgruppeinterviews med informanter som både har givet og modtaget feedback i forbindelse med enten videooptagelser, observation eller, selvevaluering. Til at analysere fokusgruppeinterviewdata anvendes tematisk analyse.

Tidsplan

2024

Marts - september

 • Afprøvning af feedbackguides
 • Dataindsamling via interventionsregistreringsredskab.

Oktober - december

 • Fokusgruppeinterviews
 • Opgørelse af data fra interventionsregistreringen
 • Analyser, resultater og formidling

Formidlingsplan

 • Præsentation og en kort video
 • Feedbackguides med supplerende materialer lægges på Pharmakons hjemmeside.

Organisering

Projektgruppe:

 • Gitte Husted, udviklingskonsulent, Apotek – Kompetence, Udvikling og Forskning, Pharmakon
 • Charlotte Verner Rossing, forsknings- og udviklingschef, Apotek – Kompetence, Udvikling og Forskning, Pharmakon.

Pharmakon har det overordnede ansvar for gennemførelse af projektets aktiviteter, men interne og eksterne ressourcepersoner og et brugerpanel af apoteksansatte bidrager til projektet.

Vi ønsker, fra styregruppen, en apoteker eller en praktiker med erfaringer med tilsyn fra Lægemiddelstyrelsen.

Projektfakta
Finansiering
Pharmakon
Kontakt
Startdato
1. mar. 2023
Publikationer