Kommunikation mellem apotekspersonalet og ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Kommunikation mellem apotekspersonalet og ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Mange ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk er afhængig af tolkning i forhold til at forstå udredningsprogrammer, diagnose og behandling. Ligeledes er deres kontakt til apotekspersonalet i primærsektoren ofte afhængig af pårørendes hjælp, pga. sprogbarrierer. Der forventes derfor at være en risiko for, at vigtig information til patienten går tabt grundet sprogbarrierer.

Misforstået medicinefterlevelse er associeret med risiko for alvorlige bivirkninger udvikling af den primære sygdom, eller udvikling af følgesygdomme, som medfører øget kontakt til sundhedsvæsenet. Formålet med dette studie er at undersøge om denne patientgruppe har udfordringer med at modtage og forstå informationer omkring deres medicin udleveret af apotekspersonalet.

Formålet med dette projekt er at undersøge hvilke udfordringer har apotekspersonalet i kommunikationen med migranter (over50 år) i forbindelse med deres afhentning af medicin på apoteket. Projektets fokus vil være på kommunikationsproblemer med migranter (over 50 år), der kommer på apoteket, der gør det svært at forstå og kommunikere med apotekspersonalet.

Dataindsamlingen kommer til at foregå på apoteker rundt omkring i Danmark, hvor personalet på apotekerne samler data ind til projektet via et elektronisk dataindsamlingsværktøj (REDCap). patienter migranter (over 50 år) er i fokus i dette projekt. Apotekspersonalet udfylder et elektronisk spørgeskema på baggrund af deres oplevelser af ekspeditionen. Efter endt dataindsamling analyseres data, og resultaterne præsenteres i en rapport.

Hovedvejleder: Trine Graabæk Hansen

Ekstern Vejleder: Alaa Burghle

Projektfakta
Finansiering
Projektet er udføres som specialeprojekt på SDU, og har derfor ikke behov for finansiering.
Kontakt
Startdato
1. aug. 2022