Medicinsamtale ved overgang til dosispakket medicin

Medicinsamtale ved overgang til dosispakket medicin

I undersøgelsen afdækkede vi følgende udfordringer: Håndtering af selve dosisrullen, overblik over indhold i poserne, non-compliance, håndtering af sidedoseringer, omhældning til doseringsæske.

Vi har endvidere erfaret, at der ved opstart af dosispakket medicin kan være usikkerhed når medicinpakning skal overlades til andre.  Vores undersøgelse viser dog, at erfarne brugere af dosisruller ser fordele, er overvældende tilfredse og trygge ved ordningen

Baggrund

Vojens Apotek har 350 dosiskunder, 200 ruller bliver udleveret i skranken.

Vi har i juli 2022 lavet en dataindsamling i forbindelse med udlevering af dosisruller i skranken. Her så vi, at 75% af rullerne bliver håndteret af medicinbrugeren selv.  9 % har hjælp fra pårørende. Kun 16 % har hjælp til medicinhåndtering af fx plejepersonale.

Formål

Sikre at selvhjulpne kunder kommer godt i gang med dosispakket medicin.

Målet er at udvikle og afprøve et samtaleforløb for at hjælpe borgere, som selv står for medicinadministration, godt i gang med dosispakket medicin. Mange af disse borgerne er ikke umiddelbart i målgruppen for eksisterende tilbud om medicin- eller compliancesamtale.

Projektets design og metode

  1. samtale – udlevering af første dosisrulle
    Ved første udlevering hjælpes kunden godt i gang med den nye måde at håndtere medicin på. Der udvikles skema til info der skal gives, vises og fortælles. Derudover svares på kundens spørgsmål og kommentarer dokumenteres.

Registreres på formular til videre behandling af data.

  1. samtale – opfølgning ved udlevering af rulle nr. 2
    Opfølgning på hvordan den første periode med dosispakket medicin har fungeret. Kundens spørgsmål og kommentarer dokumenteres. Det aftales med kunden om der skal yderlige opfølgning.

Registreres på formular til videre behandling af data.

30 samtaler holdes. Databearbejdes og endelig samtale model fastlægges.

Tidsplan

Februar 2023 til oktober 2023

Organisering

Farmaceuter udvikler modellen. Samtaler vil i projektperioden fortrinsvis blive afholdt af apotekets farmaceuter. Farmakonomer med  indblik i dosispakket medicin vil blive inddraget for at sikre, at der altid kan tilbydes samtale.

Sparring med netværket. 

 

Projektfakta
Finansiering
U2F Har bevilliget midler til et arbejdsophold til udvikling af samtalemodel, spørgeramme mv. Apoteker betaler timer. Afholde samtaler / indsamling af data sker som led i apotekets vanlige rådgivningsopgave. Databearbejdning sker i arbejdstiden evt. suppleret med interessetimer fra farmaceuterne.
Kontakt
Farmaceuter på Vojens Apotek. Mette Gram-Hansen (311mg@apoteket.dk) og Aileen Lind (311al@apoteket.dk) Tlf: 74541442
Startdato
1. feb. 2023