Opioidbrugeres viden om og erfaring med faldrisiko ved brug af opioider: Et apoteksbaseret spørgeskemastudie

Opioider anvendes til smertebehandling. Om end brugen af opioider er faldende, er der stadig en stor gruppe af opioidbrugere i Danmark (1). Brugen af opioider er forbundet med en øget risiko for fald (2). Et fald er en væsentlig risikofaktor for død, da det kan medføre alvorlige skader, herunder hoftebrud og hovedskader (3). Derfor er det vigtigt at forsøge at forebygge fald.

For at igangsætte initiativer og tiltag til forebyggelse af fald er det afgørende at vide, hvilke patienter der er i særlig risiko for at opleve fald og faldrelaterede skader. Det er ligeledes relevant at kende til deres viden om forholdet mellem brugen af opioider og risikoen for fald.

Formål

Projektet har til formål at kortlægge, om personer, der indløser recepter på opioider, har oplevet et eller flere fald, og hvor oplyste de er omkring risikoen for fald ved brug af opioider. I tillæg til dette projekt er vi i et andet projekt p.t. ved at undersøge, hvilke personkarakteristika opioidbrugere, inklusiv dem der oplever fald, har. Dette gøres ved brug af danske sundhedsregistre.

Projektets design og metode

Der vil blive udviklet et elektronisk spørgeskema til brug i skranken, hvor patienter med særlig risiko for fald, der indløser en recept på et opioid, vil blive tilbudt deltagelse. Patienter med særlig risiko for fald vil blive defineret ud fra litteratur og resultaterne fra registerstudiet, der afvikles samtidig med udvikling og pilottestning af spørgeskemaet (se ovenfor). Spørgeskemaet vil formentlig blive pilottestet i samarbejde med Nyborg Apotek og Albani Apotek (afventer bekræftelse). Det endelige spørgeskema vil blive administreret på gerne min. 8-10 apoteker gennem en periode på 2 uger.

Tidsplan

Start juli 2024 - januar 2025.

Det forventes at udvikling og pilottest af spørgeskema påbegyndes primo juli 2024. Til august/september vil der rekrutteres apoteker samtidig med, at der løbende indsamles data på apoteker. Data vil blive indsamlet over en periode på 3-4 måneder.

Formidlingsplan

Videnskabelig artikel i internationalt peer-reviewed tidsskrift. Formidling af resultater til NUAP samt relevant fagpresse f.eks. Farmakonomen, Pharma og Farmaci.

Organisering

Farmacistuderende, Juliane Rosendahl (+45 5376 2208)
Farmaceut og forskningsleder, Carina Lundby
Professor og forsker, Anton Pottegård
Medlemmer i projektgruppen er ansat på Syddansk Universitet og Forskningsenheden på Sygehusapotek Fyn

Referencer

  1. Sørensen AMS, Rasmussen L, Ernst MT, Mogensen SH, Laursen MV, Jimenez-Solem E, et al. Use of tramadol and other analgesics following media attention and risk minimization actions from regulators: a Danish nationwide drug utilization study. Eur J Clin Pharmacol. 2021 Apr;77(4):617–24.
  2. Seppala LJ, Van De Glind EMM, Daams JG, Ploegmakers KJ, De Vries M, Wermelink AMAT, et al. Fall-Risk-Increasing Drugs: A Systematic Review and Meta-analysis: III. Others. Journal of the American Medical Directors Association. 2018 Apr;19(4):372.e1-372.e8.
  3. Virnes RE, Tiihonen M, Karttunen N, Van Poelgeest EP, Van Der Velde N, Hartikainen S. Opioids and Falls Risk in Older Adults: A Narrative Review. Drugs Aging. 2022 Mar;39(3):199–207.
Projektfakta
Finansiering
Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital
Kontakt
Startdato
2. jul. 2024
Publikationer