Risikolægemidler - Opioider

Utilsigtede hændelser i borgerens eget hjem

Projektet skal afdække, om der opstår utilsigtede hændelser i borgerens eget hjem, når borgeren selv håndterer opioider, som morfin, oxycodon, methadon (smertebehandling), codein (smertebehandling), fentanyl, buprenorphin og tramadol.

Baggrund

Der er identificeret 7 risikolægemidler ved indberetning af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Der er 5 grupper, som er relevante for primærapotek: antidiabetika, digoxin, opioider, methotrexat og antikoagulantia.[1]

Der er udviklet et læringsmateriale med cases for hver af de 7 risikolægemidler.[2] De er henvendt til sygeplejerskestuderende, og det er utilsigtede hændelser indberettet fra plejepersonale.

Vi vil i dette projekt fokusere på stærke opioider. Følgende opioider er dem, vi vil have i fokus: morfin, oxycodon, methadon (smertebehandling), codein (smertebehandling), fentanyl, buprenorphin og tramadol.

Vi vil gerne afdække, om der opstår utilsigtede hændelser i borgerens eget hjem, når borgeren håndterer medicinen selv.

 

Formål

At forbedre patientsikkerheden ved anvendelse af opioider.

 

Projektets design og metode

Dataindsamling foregår på danske apoteker ved rådgivning af kunder, der anvender opioider. Alle apoteksansatte, der ekspederer i skranken, deltager i undersøgelsen.

De udviklede cases anvendes til undervisning af personalet på apoteket. Ud fra casene er der udviklet et spørgeskema til at understøtte rådgivningen. Her er der fokus på, hvilken formulering kunden anvender, og om der er sket forveksling imellem de forskellige formuleringer.

Spørgeskemaet fungerer så som træning af personalets rådgivning, samt evne til at opdage risikosituationer.

Der vil også være et spørgeskema til personalet om deres rådgivning af kunder, som anvender opioider, og et skema efterfølgende om personalet har ændret noget i deres rådgivning af kunder, der anvender opioider.

 

[1] : https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/laering/risikosituationslaegemidler/

[2] https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/laering/risikosituationslaegemidler/

Projektfakta
Status
Igangværende
Finansiering
Ikke finansieret
Type
Kortlægning
Projektleder
Startdato
1. sep. 2020