Skole-Medicin-Temadagen

Skole-Medicin-Temadagen (SMT-dagen)

Undersøgelser har vist, at børn og unge mangler basal viden om medicin, at de er meget autonome i deres omgang med medicin, og at de ikke taler meget med deres forældre om medicin, hvilket kan føre til lægemiddelrelaterede problemer (Holstein et al. 2009, Johnson et al. 2009, Hämeen-Anttila and Bush 2008). 

I danske skoler undervises i kost, motion, rygning, alkohol og rusmidler, men der mangler en fast forankret undervisning om lægemidler. Hos børn er der derfor en manglende handlekompetence omkring tillid til egne muligheder og villighed til at tage

stilling og handle på en ansvarlig og kompetent måde i forhold til lægemidler. Projektgruppen har positive erfaringer fra Skole-Medicin Projektet, hvor farmaceutstuderende underviste over 1000 elever på over 100 skoler fra 2011-2018, samt pilotprojektet, hvor apoteksfarmaceuter underviste 10 klasser fra 2016 -2019.

Formålet med projektet er at kvalitetsudvikle SMT-dagen, herunder implementering og evaluering af SMT på 80 skoler, samt at synliggøre, hvordan SMT kan gøres til et varigt og velforankret tilbud efter endt projektperiode.

Projektet er et interventionsstudie med før/efter-måling. Interventionen består af en hel dags undervisning af elever på mellemtrinnet på 80 skoler landet over udført af apoteksfarmaceuter fra lokalområdet. Evalueringen består af en spørgeskemaundersøgelse før og efter SMT af børnenes handlekompetencer. Spørgeskemaundersøgelsen foretages af Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter.

Skriv til skolemedicintemadag@sund.ku.dk

- hvis du ønsker at tilmelde din klasse, eller har spørgsmål til projektet.

Kontaktperson:

Trine Graabæk Hansen, Københavns Universitet, trine.graabaek@sund.ku.dk

Formidling af resultater:

* Freja Grooss Jakobsen. Medicin på skoleskemaet: Smertetærskler, isvand og lindrende venner. Mediedækning af SMT-projektet på Folkeskolen.dk. 23. februar 2023. https://www.folkeskolen.dk/naturfag-slagelse-kommune/medicin-pa-skoleskemaet-smertetaerskler-isvand-og-lindrende-venner/4701132

* Lotte Stig Nørgaard. Skole-Medicin Temadagen. Inviteret mundtligt oplæg på apoteksfarmaceutkongressen. 28. august 2022.

* Lotte Stig Nørgaard, Bettina Nygaard Nielsen. Skole-Medicin Temadag. 3. november 2022. Presentation hos Medicin.dk

* Lotte Stig Nørgaard, Bettina Nygaard Nielsen, Trine Graabæk Hansen, Uwe Herter. Skole-Medicin-Temadag (SMT) - et nyt, gratis undervisningstilbud til elever på mellemtrinet. Sponsoret blog: https://blog.folkeskolen.dk/blog-naturteknologi-naturfag/sponseret-blog-skole-medicin-temadag-smt-et-nyt-gratis-undervisningstilbud-til-elever-pa-mellem. 16. juni 2022.

* Lotte Stig Nørgaard, Trine Graabæk Hansen. Skole-Medicin Temadag. Research Seminar Social and Clinical Pharmacy Group. 27. april 2022.

* Lotte Stig Nørgaard, Trine Graabæk Hansen, Uwe Herter, Bettina Nygaard Nielsen. “Even though I wasn't interested in medicine, this was exciting”an evaluation of the School Medicine Theme Day. Abstract and oral presentation at the Nordic Social Pharmacy Conference 7-9 juni 2023, Tromsø, Norway. (Abstract to be published in Research in Social and Administrative Pharmacy later this year).

* Lotte Stig Nørgaard, Trine Graabæk Hansen, Uwe Herter, Stine Fabricius, Ulla Didriksen, Jonas Grønskov, Bettina Nygaard Nielsen. Developing, organizing and running the School-Medicine-Theme Day – a community pharmacist activity. Abstract and poster at the 13th Working Conference 2023 in Hillerod, Denmark. Abstract in International Journal of Clinical Pharmacy: 45; 515–541 (2023) https://link.springer.com/article/10.1007/s11096-023-01576-y.

* Medicin.dk. Medicin på Skoleskemaet.  Film fra møde om medicin-dannelse og faglig formidling til børn og unge. 5. december 2022. https://min.medicin.dk/Artikler/Artikel/337

Derudover er der lavet 4 LinkedIn-opslag i 2022-2023 om SMT-projektet.

Projektfakta
Finansiering
Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden
Kontakt
Startdato
1. jan. 2022
adobestock_271865118-barn