Stop Medicinspild – kortlægning af omfang af og viden omkring medicinspild i befolkningen

Formålet med projektet er at kortlægge omfanget af medicin indleveret af borgere på apotekerne i Danmark, at kategorisere det indleverede medicin på forskellige parametre, samt at undersøge borgernes årsag til indlevering af medicin på apoteket.

Baggrund

Medicin ordineres af lægen og udleveres på apoteket for at gavne borgerne. Desværre bliver meget medicin håndteret forkert eller går til spilde. Det truer både patientsikkerhed, miljøet og sundhedsøkonomien – stik imod hensigten. I en stikprøveundersøgelse fra 2001 blev det vurderet, at værdien af et års medicinrester indleveret fra borgerne til apotekerne i Danmark udgjorde 115 mio. kr., heraf var over 3 fjerdedele tilskudsberettigede lægemidler. I en undersøgelse fra 2014 blev der i én uge på 41 hollandske apoteker indleveret 759 pakninger, hvoraf 39 % blev vurderet til at være forebyggeligt spild. I et pilotstudie fra 2020 fandt farmaceutstuderende fra Københavns Universitet ud af, at knap to tredjedele af den indleverede medicin ikke var udløbet, at knap halvdelen af de indleverede pakninger var på 21-100 tabletter, og at knap en tredjedel af de indleverede pakninger ikke var åbnet.

Alliancen Stop Medicinspild afvikler Advice en oplysningskampagne i 5 udvalgte kommuner i Danmark omkring aflevering af ubrugt medicin på apoteket. Kampagnen vil både køre i landsdækkende medier og mere lokalt. Denne kampagne evalueres ved et spørgeskema, som udsendes af et analysebureau til et udsnit af befolkningen i de pågældende kommuner, og som omhandler viden om, hvordan man som borger håndterer ubrugt medicin.

Design og metode

Omfanget og kategoriseringen af indleveret medicin på apoteket undersøges både før og efter kampagnen ved at veje medicinen indleveret i 1 uge før og efter (enten uge 17 eller 18 samt enten uge 23, 24 eller 25) samt gennemgå medicinen fysisk og registrere restmængde, holdbarhed samt varenummer (eller kategorier for de præparater, der ikke har et varenummer, f.eks. dosisruller, dosisæsker eller udenlandsk medicin). Ud fra varenummer kobles parametre så som tilskudsgruppe, udleveringsgruppe, ATC-kode og lægemiddelform i analysen. Der udarbejdes konkrete retningslinjer for undersøgelsen for at sikre et godt arbejdsmiljø.

Borgernes årsag til indlevering af medicin på apoteket undersøges ved et kort spørgeskema, der kan stilles i skranken. Spørgeskemaet kan uddeles både før, under og efter kampagnen.

Formidling

Der planlægges en videnskabelig artikel samt populærvidenskabelige artikler i blade såsom Helse og Pharma for både analyse og informationskampagne.

Organisering

Analysegruppen består af følgende:

  • Lotte Stig Nørgaard, Københavns Universitet – repræsentant fra universitet
  • Geert Amstrup, Lægeforeningen – repræsentant for Alliancen Stop Medicinspild
  • Birgitte Nørby Winther, Danmarks Apotekerforening – repræsentant for apotekerforeningen
  • Casper Felt, Advice – projektleder på kampagnen
  • Katrine Vinther Kloster – repræsentant for farmaceuter på apotek

Trine Graabæk Hansen, Sygehusapotek Fyn – faglig projektleder

Projektfakta
Finansiering
Sygeforsikring Danmark
Kontakt
Startdato
1. mar. 2022