Aktuel forskning på Pharmakon

Herunder kan du læse mere om Pharmakons aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter. De har fokus på kvalitet, sikkerhed og brugertilfredshed i forbindelse med lægemiddelanvendelse i primærsektoren og ved patientovergange.
Vælg status
Forskningsprojekter (8)
Formålet med projektet, hvor apotek og kommune samarbejder, er at anvende apotekets lægemiddelfaglige kompetencer til at forbedre medicinsikkerheden i den kommunale...
Partnere
Danmarks Apotekerforening
Status
Igangværende
Formålet med projektet er først at afdække kommunernes udfordringer på medicinområdet, for dernæst at undersøge, hvordan apoteksfarmakonomer, sammen med kommunale...
Partnere
Farmakonomforeningen, Danmarks Apotekerforening
Status
Igangværende
I efteråret 2021 starter afprøvningen af en ny uddannelse til apoteksansatte ”Stil skarpt på rådgivning – Forstå kunden og dig selv gennem mentalisering”. Kurset skal...
Partnere
Københavns Universitet, Pharmakon og Hollandske...
Status
Igangværende
Primærapoteket giver en ramme for unikke forskningsmuligheder. Denne ph.d. har til formål at styrke folkesundhedsforskningen i primærapotekssektoren.>
Partnere
Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet
Status
Igangværende
Sammen med praktiserende læger undersøges, hvordan apoteket kan bidrage til relevant seponering af medicin, så patienten får den bedste behandling.
Partnere
Samarbejdspartnere
Status
Igangværende
Vi undersøger, hvilke ønsker og behov voksne patienter med type 1 og type 2 diabetes har til apoteket med hensyn til deres diabetes- og lægemiddelbehandling.
Partnere
Samarbejdspartnere
Status
Igangværende
Flere myndigheder og organisationer samarbejder om projektet ”Medicin uden skade”, som skal nedbringe antallet af alvorlige medicinskader i Danmark. Her er Pharmakon med.
Partnere
Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Styrelsen for...
Status
Igangværende
Løbende holder Pharmakon dig opdateret på tendenser og den nyeste forskning i apotekspraksis nationalt og internationalt.
Partnere
Danmarks apotekerforening
Status
Igangværende
pha_1498_puplikationer

Publikationer

Se resultater fra tidligere projekter.

Publikationer
Vil du vide mere om vores aktuelle forskning, så kontakt Rikke
rikke_noergaard_hansen
Rikke Nørgaard Hansen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 63 79
Rikke har bl.a. ansvar for, at opgaver og projekter inden for forskning og udvikling af apotekspraksis med fokus på apotekets drifts- og sundhedsfaglige udvikling gennemføres.