Aktuel forskning på Pharmakon

Herunder kan du læse mere om Pharmakons aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter. De har fokus på kvalitet, sikkerhed og brugertilfredshed i forbindelse med lægemiddelanvendelse i primærsektoren og ved patientovergange.
Vælg status
Forskningsprojekter (9)
Patienter med type 2-diabetes, som har etnisk minoritetsbaggrund, og som har en sprogbarriere, kan have udfordringer med at tage medicin som aftalt med lægen. Dette...
Partnere
Steno Diabetes Center Sjælland og Danmarks Apotekerforening
Status
Igangværende
Vi undersøger, hvilke ønsker og behov voksne patienter med type 1 og type 2 diabetes har til apoteket med hensyn til deres diabetes- og lægemiddelbehandling.
Partnere
Samarbejdspartnere
Status
Igangværende
Vi skal udvikle et kompetenceforløb til medarbejdere på døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge, det skal sikre kvalitet, sikkerhed og arbejdsgange ved håndtering...
Partnere
TrygFonden, FADD, Dansk Selskab for Partientsikkerhed,...
Status
Igangværende
Farmakonomer rådgiver hver dag mange forskellige kunder om egenomsorg og medicin. Med projektet "Farmakonomers rådgivning på apotek" vil vi skabe viden om...
Partnere
Farmakonomforeningen, Danmarks Apotekerforening
Status
Igangværende
I projektet "Informationssøgning før apoteksbesøg" undersøger vi den informationssøgning, som kunden har foretaget inden apoteksbesøg. Læs mere under...
Partnere
Apoteker, som er medlem af Netværk for Udvikling af...
Status
Igangværende
Flere myndigheder og organisationer samarbejder om projektet ”Medicin uden skade”, som skal nedbringe antallet af alvorlige medicinskader i Danmark. Her er Pharmakon med.
Partnere
Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Styrelsen for...
Status
Igangværende
Hvordan spiller teknologi ind på forholdet mellem sundhedsprofessionelle og patienter? Det undersøger vi i projektet "Professionel adfærd på digitale platforme – en...
Partnere
Danmarks Apotekerforening
Status
Igangværende
Sammen med pårørende og apoteksmedarbejdere, udvikler vi et undervisningsmateriale, som skal forbedre handlekompetencen hos pårørende til borgere +65, som får +5...
Partnere
Danmarks Apotekerforening
Status
Afsluttet
Projektet undersøger, om, og i hvilket omfang, Apotekets medicingennemgang har en effekt på rationel farmakoterapi hos borgerne gennem identifikation af...
Partnere
VIVE
Status
Afsluttet
pha_1498_puplikationer

Publikationer

Se resultater fra tidligere projekter.

Publikationer
Vil du vide mere om vores aktuelle forskning, så kontakt Rikke
rikke_noergaard_hansen
Rikke Nørgaard Hansen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 63 79
Rikke har bl.a. ansvar for, at opgaver og projekter inden for forskning og udvikling af apotekspraksis med fokus på apotekets drifts- og sundhedsfaglige udvikling gennemføres.