Kortlægning af ordination af dosisdispensering med tilskud ved behandlerfarmaceut

Hvad og hvor ofte ordinerer behandlerfarmaceuter dosisdispensering?

Jo mere vi ved om, i hvor høj grad behandlerfarmaceuterne ordinerer dosisdispensering, jo bedre kan vi dokumentere apotekets indsats og vurdere behov for yderligere apoteksydelser.

Fra den 15. juni 2020 kan behandlerfarmaceuter ordinere dosisdispensering med tilskud til patienter, der er i stabil behandling, og hvor der foreligger aktive ordinationer med tilhørende gyldige recepter.

Projektfakta
Status
Igangværende
Finansiering
Danmarks Apotekerforening og Pharmakon
Type
Forsknings- og udviklingsprojekt
Projektleder
Startdato
1. sep. 2020
Vore samarbejdspartnere

Om samarbejdspartnere

Danmarks Apotekerforening er apotekernes arbejdsgiver- og brancheorganisation. Foreningen varetager apotekernes faglige interesser.

Mere om projektet

Der er derfor relevant at indsamle data, der dokumenterer, for eksempel hvad behandlerfarmaceuterne gør, hvordan kunderne reagerer, hvilke lægemidler der er i spil og hvor meget tid, der bruges.

Projektet udvikler et dataregistreringsværktøj, der i første omgang pilottestes på to apoteker, før det udbredes til alle apoteker i Danmark. Pharmakon støtter apotekerne i løbet af dataindsamlingsperioden med webinar og erfaringsudveksling.

I tillæg til dataindsamlingen indsamles erfaringer med ordination af dosisdispensering hos fem behandlerfarmaceuter.

Publikationer
Har du spørgsmål til projektet?
charlotte_rossing
Charlotte Verner Rossing
Udviklingschef, Cand.pharm., Ph.d.
+45 48 20 63 76
Charlotte har det strategiske ansvar for projekter, der tjener medicinsikkerheden. Projekterne har fokus på, hvordan apotekerne i Danmark udvikler deres praksis til gavn for borgerne.