Seponering af medicin – et samarbejde mellem apotek og læge

Fælles om seponering til gavn for patienten

Der er mange barrierer for seponering af uhensigtsmæssig medicin, og de ses både hos patienter og læger. Barrierer er for eksempel frygt for negative konsekvenser ved seponering, at der ikke er tid til at tage dialog med patienten om seponering af medicin, samt arbejdsgange ved receptfornyelse og involvering af flere behandlere.

Et tidligere dansk studie, hvor 951 patienter modtog ”Apotekets medicingennemgang”, viste, at apoteket kan identificere uhensigtsmæssige lægemidler, som bør seponeres, og at lægerne i højere grad efterlever apotekernes løsningsforslag, når det handler om seponering.

Projektet undersøger, hvad de praktiserende læger ønsker hjælp til omkring seponering af medicin, og hvordan de ser samarbejdet med apoteket i relation til seponering. På baggrund af disse svar og en workshop mellem et lægehus og et apotek, udvikler lægehus og apotek sammen en seponeringsydelse, som de ønsker at teste i samarbejde. Når den er afprøvet på 20 patienter, evalueres samarbejdet om ydelsen.

Publikationer:

Artikel: Farmaceutens rolle og opgaver ved seponering af medicin – et scoping-review. Læs mere

Video: Farmaceutens rolle og opgaver ved seponering af medicin – et scoping-review. Se her

Projektfakta
Status
Igangværende
Finansiering
Danmarks Apotekerforening og Pharmakon
Type
Forsknings- og udviklingsprojekt
Projektleder
Startdato
3. aug. 2020
Vore samarbejdspartnere

Om samarbejdspartnere

Danmarks Apotekerforening er apotekernes arbejdsgiver- og brancheorganisation. Foreningen varetager apotekernes faglige interesser.

Mere om projektet

Det overordnede ansvar ligger hos udviklingschef, PhD (pharm) Charlotte Rossing, Pharmakon.

Har du spørgsmål til projektet?
bjarke_abrahamsen
Bjarke Abrahamsen
Udviklingskonsulent, Cand.pharm., Ph.d., klinisk diætist
+45 48 20 62 97
Bjarke arbejder med forskning- og udviklingsprojekter, hvor apotekets praksis er omdrejningspunktet.