adobestock_199685378_netvaekr-samarbejdspartnere

Netværk og samarbejdspartnere

Pharmakons forsknings- og udviklingsafdeling samarbejder med organisationer, der interesserer sig for medicin- og patientsikkerhed samt sundhedsfremme og forebyggelse.

Nuværende samarbejdspartnere

adobestock_106239247_netvaerk-samarbejdspartnere

Nye samarbejder

Vi er åbne overfor samarbejde med andre organisationer, da vi oplever, at nye samarbejder giver nye vinkler til gavn for medicinsikkerheden hos borgerne. Vi lykkes med samarbejde, fordi både vi og vores samarbejdspartnere og netværk har et fælles mål om at styrke medicinsikkerhed, sundhed og apotekspraksis. Projekterne skal gavne og hjælpe borgere, sundhedsprofessionelle og samfund til mere sikker og effektiv brug af medicin hver dag.

adobestock_215534120_apoteksnetvaerk

Netværk for Udvikling af Apotekspraksis

Vi er repræsenteret i styregruppen Netværk for Udvikling af Apotekspraksis, hvor der både sidder praktikere fra apotekerne og forskere fra universiteterne.

Læs mere om netværket

Samarbejde med førende forskere

Pharmakon forskning samarbejder med førende forskere fra de danske farmaceutiske fakulteter på både Syddansk Universitet og Københavns Universitet bl.a. i et projekt om bedre medicinrådgivningssamtaler på apoteket og i projektet Informationssøgning før apoteksbesøg. I øjeblikket samarbejder vi også med sprogforskere på Københavns Universitet i projektet om bedre medicinrådgivningssamtaler på apoteket, samt Indvandreklinikken på Odense Universitetets Hospital og Syddansk Universitet om projektet Medicinsikkerhed hos ældre psykisk sårbare borgere af anden etnisk herkomst med kognitiv svækkelse. I forbindelse med et Ph.d.-projekt om farmaceutens rolle i sektorovergangen, samarbejder vi udover Københavns Universitet også med forskere på Region Sjællands Sygehusapotek og Næstved Sygehus.

… og både fra ind- og udland

Det er Pharmakons mål at være en aktiv på aktuelle nationale og internationale faglige arenaer. Vi er involveret i International Pharmaceutical Federation (FIP), Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE), Medicin uden skade og Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet.

Internationalt deltager Pharmakon aktivt i FIP – Pharmacy Practice Research, Special Interest Group, hvor vi sidder i board. Derudover er vi altid repræsenterede og deltager aktivt med postere, oplæg eller workshops på de årlige konferencer i FIP og PCNE. Nationalt er Pharmakon repræsenteret og deltager aktivt i ekspertråd.

pcne-logo
Hvis du vil vide mere om det internationale samarbejde, så kontakt
charlotte_rossing
Charlotte Verner Rossing
Udviklingschef, Cand.pharm., Ph.d.
+45 48 20 63 76
Charlotte har det strategiske ansvar for projekter, der tjener medicinsikkerheden. Projekterne har fokus på, hvordan apotekerne i Danmark udvikler deres praksis til gavn for borgerne.
Hvis du ønsker at samarbejde med os, så kontakt
rikke_noergaard_hansen
Rikke Nørgaard Hansen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 63 79
Rikke har bl.a. ansvar for, at opgaver og projekter inden for forskning og udvikling af apotekspraksis med fokus på apotekets drifts- og sundhedsfaglige udvikling gennemføres.