Afprøvning af en seponeringsydelse i samarbejde mellem apotek og lægepraksis

Hvad bidrager projektet med?

Formålet med projektet er at teste en ydelse, hvor apotek og lægepraksis samarbejder om seponering af uhensigtsmæssig medicin hos patienter.

Pharmakon har i 2020 udført et pilotprojekt ”Seponering af medicin – et samarbejde mellem apotek og læge”. Projektet resulterede i seponering af protonpumpehæmmere (PPI) til gavn for patienterne. Både apotek og lægepraksis var meget tilfredse med samarbejdet. Projektet viste også, at:

  • Der er behov for klar kommunikation mellem parterne
  • Det er vigtigt, at parterne har overblik over, hvor patienterne er i forløbet, så fremdriften af ydelsen kan sikres.

Pilotprojektet bidrog med viden om samarbejdet mellem læge og apotek, men der ønskes mere viden om apotekets rolle i seponering af medicin, og hvordan der tales om seponering med patienterne – derfor gennemføres dette projekt i større skala, hvor der er fokus på benzodiazepiner mod søvnløshed og NSAID.

I projektet skal der genereres viden om

  • Omfanget, indholdet og udfaldet af de seponeringsydelser, der gennemføres
  • Hvordan patienter oplever seponeringsydelsen
  • Hvordan læger og apoteker oplever seponeringsydelsen og samarbejdet
  • Hvordan samarbejdet mellem læger og apoteker organiseres.

Det gøres ved brug af kvantitative og kvalitative data i form af:

  • Proces data om seponeringsydelsen (registrering hos apoteket)
  • Procesdata om samarbejdet (aftaleark, referater af møder og statusrapporter)
  • En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, der får ydelsen
  • Et fokusgruppeinterview blandt patienter, der får ydelsen.
Projektfakta
Finansiering
Kontakt
Startdato
2. okt. 2022
Samarbejdspartnere
Har du spørgsmål til projektet?
bjarke_abrahamsen
Bjarke Abrahamsen
Udviklingskonsulent, Cand.pharm., Ph.d., klinisk diætist
+45 48 20 62 97
Bjarke arbejder med forskning- og udviklingsprojekter, hvor apotekets praksis er omdrejningspunktet.