Et online praksisfællesskab for farmakonomstuderende

Hvad bidrager projektet med?

Formålet med projektet er at undersøge om, og hvordan et online praksisfællesskab kan facilitere, at farmakonomstuderende omsætter viden fra studieophold på Farmakonomuddannelsen til praksis på apoteket.

Underviserne ønsker at motivere de studerende til videre læring under praktikforløb samt at de i højere grad reflekterer over kobling mellem teori og praksis.

Derfor vil underviserne kombinere den klassiske face-to-face undervisning, der anvendes på studieopholdene, med online teknologier i de studerendes praktiktid, for at understøtte de studerendes læring i praktiktiden og at omsætte viden til praksis.

Projektet er sat i gang for der mangler viden om, hvordan en digital platform understøtter farmakonomstuderende i at bruge deres teoretiske viden i praksis på apotekerne. Der mangler også viden om hvordan Farmakonomuddannelsen kan organisere og facilitere, at de studerende bruger hinanden i læringsprocessen, mens de er i praktik på apoteket, så de kan omsætte viden til praksis.

Formålet med projektet
At undersøge om og hvordan et online praksisfællesskab kan facilitere, at de studerende omsætter viden fra studieophold på Farmakonomuddannelsen til praksis på apoteket.

Problemstillinger, som ønskes besvaret i projektet:
1. Hvordan organiseres det online praksisfællesskab? Herunder hvilket indhold skal der være i praksisfællesskabet og hvilke opgaver skal underviserne have?
2. Hvordan oplever de studerende, at et online praksisfællesskab giver læring og understøtter, at viden anvendes af dem i praksis?
3. Hvordan oplever underviserne deres rolle og opgaver i et online praksisfællesskab?

Et online praksisfællesskab udvikles og afprøves i én klasse på 2. årgangs farmakonomstuderende gennem én praktikperiode (oktober 2023-februar 2024).

Underviserne ønsker at motivere de studerende til videre læring under praktikforløb samt at de i højere grad reflekterer over kobling mellem teori og praksis.

Derfor vil underviserne kombinere den klassiske face-to-face undervisning, der anvendes på studieopholdene, med online teknologier i de studerendes praktiktid, for at understøtte de studerendes læring i praktiktiden og at omsætte viden til praksis.

Projektet er sat i gang for der mangler viden om, hvordan en digital platform understøtter farmakonomstuderende i at bruge deres teoretiske viden i praksis på apotekerne. Der mangler også viden om hvordan Farmakonomuddannelsen kan organisere og facilitere, at de studerende bruger hinanden i læringsprocessen, mens de er i praktik på apoteket, så de kan omsætte viden til praksis.
Formålet med projektet
At undersøge om og hvordan et online praksisfællesskab kan facilitere, at de studerende omsætter viden fra studieophold på Farmakonomuddannelsen til praksis på apoteket.

Problemstillinger, som ønskes besvaret i projektet:
1. Hvordan organiseres det online praksisfællesskab? Herunder hvilket indhold skal der være i praksisfællesskabet og hvilke opgaver skal underviserne have?
2. Hvordan oplever de studerende, at et online praksisfællesskab giver læring og understøtter, at viden anvendes af dem i praksis?
3. Hvordan oplever underviserne deres rolle og opgaver i et online praksisfællesskab?

Et online praksisfællesskab udvikles og afprøves i én klasse på 2. årgangs farmakonomstuderende gennem én praktikperiode (oktober 2023-februar 2024).

 

Projektfakta
Finansiering
Pharmakon financierer projektet
Kontakt
Startdato
1. okt. 2023
Referencer og foreløbige resultater
Har du spørgsmål til projektet?
sara_elgaard_frantzen
Sara Elgaard Frantzen
Udviklingskonsulent, Master of Public Health
+45 48 20 61 90