Kontakt os

Søg kurser

Vis søgefeltSkjul søgefelt

GDP - workshop
Nyt

RP’en og medarbejdere med GDP nøglepgaver skal være opdateret på deres GDP-kompetencer. Kurset er et supplement til kurset ”GDP-regler – krav og fortolkninger”. Kurset tager udgangspunkt i cases baseret på erfaringer fra hverdagen. Kurset lægger op til høj deltageraktivitet og erfaringsudveksling.
Målgruppe Farmaceutisk efteruddannelse
Emne GDP
Dato
07. februar 2018 - 07. februar 2018

EU-GMP-regler - krav og fortolkninger, med afsluttende eksamen

Ansatte med begrænset GMP-erfaring beskæftiget med udvikling, fremstilling og kvalitetssikring af lægemidler får en bred viden om de GMP-krav til færdigvarer, som skal efterleves i EU. Gennem en afsluttende eksamen er der mulighed for at få dokumentation for opnået kompetence.
Målgruppe Farmaceutisk efteruddannelse
Emne GMP
Dato
20. februar 2018 - 23. februar 2018
11. september 2018 - 14. september 2018

Miljømonitorering i klassificeret område
Nyt

Få inspiration til dit miljømonitoreringsprogram. Med udgangspunkt i GMP-reglernes annex 1, får du indblik i EU-kravene til miljømonitorering af klassificerede områder. Vi behandler også praktisk håndtering vedrørende prøveudtagning af partikler og mikroorganismer.
Målgruppe Efteruddannelse af teknikere
Emne Sterilproduktion
Dato
27. februar 2018 - 27. februar 2018

Kvalificering af produktionsudstyr

Kurset giver dig en teoretisk introduktion til emnet, og gennem indlæg og cases bliver de forskellige faser i et typisk kvalificeringsforløb gennemgået. Endvidere vil du få gennemgået praktiske eksempler på kvalificeringsopgaver, herunder computervalidering og leverandørdokumentation, præsenteret af personer fra lægemiddelindustrien og leverandører hertil.
Målgruppe Farmaceutisk efteruddannelse
Emne Kvalificering og validering
Dato
28. februar 2018 - 02. marts 2018
19. september 2018 - 21. september 2018

GDP for ledelsen

Med opdateringen af GDP-vejledningen fra november 2013 er der for alvor kommet fokus på ledelsens involvering i GDP-aktiviteter. Ansvar for virksomhedens kvalitetssystem ligger hos ledelsen, ligesom tildeling af ressourcer og vurdering af udliciterede aktiviteter er en væsentlig opgave for ledelsen. Du får gennemgået de ”obligatoriske” ledelsesaktiviteter og får mulighed for at diskutere betydningen af dem.
Målgruppe Farmaceutisk efteruddannelse
Emne GDP
Dato
01. marts 2018 - 01. marts 2018

Pharmacovigilance - en introduktion

Kurset henvender sig til nye medarbejdere på området. Få forståelse for pharmacovigilance, det humane område, i EU og Danmark, de gældende regler, og hvordan det håndteres hos virksomheder, myndigheder og EMA.

Målgruppe Farmaceutisk efteruddannelse
Emne Pharmacovigilance
Dato
01. marts 2018 - 01. marts 2018
08. oktober 2018 - 08. oktober 2018

Til dig der er interesseret i kurser til den farmaceutiske industri eller til sygehusapotek

Klinisk Videreuddannelse af Farmaceuter

Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter er lige noget for dig der er:

  • sygehusfarmaceut som arbejder med klinisk farmaceutisk service på patient-, afdelings- eller ledelsesniveau
  • apoteksfarmaceut, som arbejder med klinisk farmaci, fx ved medicingennemgang og samarbejde med plejehjem, almen praksis
  • ønsker klinisk indsigt i specifikke emner


Link

Farmaceutisk efteruddannelse og Efteruddannelse af teknikere

Farmaceutisk efteruddannelse
Kurserne er tilrettelagt for farmaceuter, ingeniører, læger og andre, der har brug for specialviden. På kurserne bliver der undervist af specialister indenfor området. Kurserne kræver ingen bestemt uddannelsesmæssig baggrund, men er åben for alle.

Efteruddannelse af teknikere
Kurserne er tilrettelagt for farmakonomer, laboranter eller andre teknikere, men de er åbne for alle. Det er op til dig at vurdere dine forudsætninger i forhold til den aktuelle kursusbeskrivelse.

Kontakt os
Ønsker du råd og vejledning om, hvilket kursus du skal vælge, hjælper vi gerne - du skal bare kontakte os

 


AMU-Arbejdsmarkedsuddannelse

På Pharmakon kan du deltage på AMU-kurser, indenfor produktion af medicinalprodukter.


Kurserne er for ansatte i medicinalindustrien samt alle personer som ønsker et kompetenceløft for at søge arbejde i den farmaceutiske industri, og som opfylder AMU-lovens krav til målgruppen.


Link

Praktiske oplysninger om kurser til den farmaceutiske industri

Deltagere

Alle kan deltage på vore kurser
Vore kurser er åbne for alle og kræver ingen bestemt uddannelsesmæssig baggrund eller jobprofil. Det er op til den enkelte at vurdere sine forudsætninger i forhold til den aktuelle kursusbeskrivelse.

Tilmelding

Find kurset for dig og tilmeld dig.
Det er nemt og hurtigt!
Tilmelding kan ske under de specifikke kurser.
Alle tilmeldinger bliver bekræftet elektronisk inden 5 dage.

Pris

Hvad får du?
Prisen er ekskl. moms og dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning under kurset, hvis ikke andet er angivet.
Faktura sendes 5 uger før kursusstart.
Betalingen skal ske 2 uger før kursusstart.

Kursussted

Hvor skal du på kursus
Pharmakon Konferencecenter danner rammen om dit kursus, hvis ikke andet er anført.

GMP-træning i praksis
De praktiske øvelser i GMP foregår i vores renrums- og slusefaciliteter, indrettet til dette formål.

Se faciliteter og lokaler undefined

 

Afmelding

Pas på kursuskronerne - tjek afmeldingsbetingelser
Ved afmelding senere end 4 uger før kursusstart opkræves 35 % af kursusprisen og 100 % hvis afmeldingen sker en uge eller mindre før kursusstart.
Der ydes fuld refusion, hvis man selv kan besætte den ledige kursusplads med en anden deltager.

Ændringer

Ret til ændringer forbeholdes
Pharmakon forbeholder sig ret til ændring af tid, sted, pris og indhold.

Aflysning af kurser
Vi kan være nødsaget til at aflyse kurser, hvor vi ikke kan sikre, at kvaliteten er tilstrækkelig for deltagernes udbytte. Det kan fx ske, hvis der er for få deltagere til, at opgaver og cases kan gennemføres, og at der ikke er tilstrækkelig mulighed for erfaringsudveksling. Vi tilbyder en plads på det førstekommende kursus med samme indhold, hvis det er muligt. Hvis dette ikke ønskes, udsteder vi automatisk en kreditnota på kurset.

 

 

Find vej til Pharmakon

Milnersvej 42
3400 Hillerød

Se på Google Maps

Planlæg din tur

Besøg rejseplanen

 

       

*Virksomhedskurser inkl. internat
**FE: Farmaceutisk Efteruddannelse
**KVF: Klinisk Videreuddannelse.Kurser og konsulentydelser 2018

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more